Toen Jeruzalem ingenomen werd – in het negende regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, in de tiende maand, kwam koning Nebukadnessar van Babylonië met heel zijn leger bij Jeruzalem aan en sloeg het beleg voor de stad;  en op de negende dag van de vierde maand van het elfde regeringsjaar van Sedekia werd er een bres in de stadsmuur geslagen -,  namen de aanvoerders van de koning van Babylonië plaats in de Middenpoort:

rabmag Nergal-Sareser uit Simmagir, rabsaris Nebusarsechim en de overige aanvoerders van de koning van Babylonië. Toen koning Sedekia van Juda en de soldaten hen zagen, vluchtten zij. Ze verlieten ’s nachts de stad via de koninklijke tuin en de poort tussen de beide stadsmuren. De koning vluchtte in de richting van de Jordaanvallei,  maar het Chaldese leger zette de achtervolging in en haalde hem in op de vlakte van Jericho. Ze namen hem gevangen, brachten hem naar Ribla in Hamat, naar koning Nebukadnessar van Babylonië, en daar werd hij berecht.  De koning van Babylonië slachtte zijn zonen en alle vooraanstaande burgers van Juda voor Sedekia’s ogen af,  waarna hem de ogen werden uitgestoken. Daarna werd hij geboeid met bronzen ketenen om naar Babel te worden gevoerd.  De Chaldeeën staken het koninklijk paleis en de huizen van de bevolking in brand, en ze haalden de muren van Jeruzalem neer.  De mensen die nog in de stad waren overgebleven, werden door Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, als ballingen naar Babylonië gevoerd, evenals degenen die waren overgelopen, kortom, iedereen die nog in de stad was.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
0Shares