De HEER sprak bij monde van de profeet Jeremia de volgende woorden over Babel en Chaldea.

‘Maak bekend onder alle volken, laat het horen, geef het door, houd het niet verborgen, maak bekend:

Babel wordt veroverd, Bel wordt te schande gemaakt, Marduk is ten einde raad. Babels beelden staan te schande, zijn afgoden zijn radeloos. Want een volk rukt op uit het noorden, het maakt Babel tot een woestenij. Niets of niemand zal er meer wonen, ieder mens, elk dier, is op de vlucht geslagen. In die dagen, in die tijd, keert het volk van Israël terug, samen met het volk van Juda – spreekt de HEER. In tranen zullen ze op weg gaan om de HEER, hun God, te zoeken. Ze zullen vragen welke weg naar Sion leidt en richten hun schreden ernaartoe. Ze zullen aankomen en zich opnieuw verbinden met de HEER, in een verbond dat eeuwig duurt en dat ze nooit zullen vergeten.

Mijn volk was een dolende kudde schapen, hun herders lieten hen dwalen, ze dreven hen de bergen in. Daar dwaalden ze over heuvels en bergen, ze vergaten waar hun schaapskooi was. Voor wie hun pad kruisten, waren ze een prooi. Hun belagers zeiden:

“Wij maken ons niet schuldig, zijzelf hebben gezondigd tegen de HEER, hun ware weidegrond, tegen de HEER, de bron van hoop voor hun voorouders.” Maar vlucht nu weg uit Babel, verlaat het land van de Chaldeeën! Vlucht, als bokken voor de kudde uit. Want Ik breng grote volken samen en vuur ze aan om tegen Babel op te trekken. Ze komen uit het noorden, belegeren de stad, ze wordt door hen veroverd. Ze hebben uitmuntende schutters, hun pijlen treffen altijd doel. Chaldea wordt de prooi van plunderaars, naar hartelust roven ze – spreekt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 43:1-13
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
0Shares