Wee de herders die de schapen van Mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen – spreekt de HEER. Daarom – dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen de herders die Mijn volk weiden:

Jullie hebben Mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga Ik jullie zoeken:

Ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken – spreekt de HEER. Wat er nog van de schapen over is, zal Ik bijeenbrengen uit alle landen waarheen Ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er niet één meer zal worden gemist – spreekt de HEER.

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”.

Daarom, de dag zal komen – spreekt de HEER – dat er niet meer wordt gezegd:

“Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd,” maar:

“Zo waar de HEER leeft, die de nakomelingen van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen Hij hen verbannen had.” Dan zullen ze weer in hun eigen land wonen.’

Profetieën over de profeten.

Over de profeten.

‘Gebroken ben ik, heel mijn lichaam beeft, ik lijk wel dronken, beneveld door wijn – door toedoen van de HEER, door Zijn heilige woorden.’

‘Overal is ontrouw, heel het land zucht onder de vloek, verdroogd is het groen in de woestijn. Ieder vliegt af op het kwaad en vindt zijn kracht in onrecht. Want profeten en priesters zijn verdorven, zelfs in Mijn tempel moet Ik hun wangedrag aanzien – spreekt de HEER. Daarom zal hun weg een glibberig pad zijn, ze struikelen in het duister, en komen ten val. Als Ik met hen afreken, tref Ik hen met onheil – spreekt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
0Shares