Loop je voeten niet stuk, bespaar jezelf een dorstige keel. Maar jij zegt:

“Laat me begaan, ik heb die andere goden lief, hen wil ik volgen.” Zoals een betrapte dief te schande staat, zo staat het volk van Israël te schande, de koningen en leiders, de priesters en profeten. Ze zeggen tegen een blok hout:

“U bent onze vader,” tegen een stuk steen:

“U hebt ons gebaard.” Ze hebben Mij de rug toegekeerd, ze kijken Mij niet langer aan. Maar als ze in nood zijn, roepen ze:

“Kom toch, red ons!” Waar zijn dan je goden, die jullie zelf gemaakt hebben? Die moeten je maar redden uit je nood. Je hebt toch, Juda, evenveel goden als steden? Waarom klagen jullie Míj aan? Jullie kwamen zelf in opstand tegen Mij – spreekt de HEER. Ik heb jullie kinderen gestraft; vergeefs, ze hebben niets geleerd. Jullie zwaard verslond je profeten, als een verscheurende leeuw. Let op de woorden van de HEER, Israël! Was Ik voor jullie een woestijn, of een land vol duisternis? Waarom zegt Mijn volk:

“Wij willen niet gebonden zijn, wij komen niet meer naar U toe”? Zal een meisje haar sieraden vergeten, of een bruid haar tooi? Maar Mijn volk is Mij sinds jaar en dag vergeten. Hoe goed ken je de weg naar je minnaars, zelfs verdorven vrouwen kunnen nog iets van je leren. En bovendien, je kleren zijn besmeurd met het bloed van arme, onschuldige mensen, niet van inbrekers, op heterdaad betrapt. En je durft ook nog te zeggen:

“Maar ik ben onschuldig, Gods toorn gaat voorbij.” Omdat je zegt:

“Ik heb niet gezondigd,” daarom klaag Ik je aan. Hoe snel sla jij een andere weg in. Met Assyrië ben je bedrogen uitgekomen, met Egypte overkomt je dat ook. Ook Egypte zul je verlaten, ontredderd, met je handen op je hoofd. Want de HEER heeft verstoten op wie je vertrouwde, steun bieden ze niet meer.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 31:29-40 3
0Shares