Ik zweer bij Mijzelf – spreekt de HEER – dat Bosra een verschrikkelijke woestenij wordt, een plaats die wordt bespot en vervloekt, en dat alle steden eromheen voor altijd een ruïne worden.’

‘De HEER heeft een bode gestuurd naar alle volken, ook ik heb Zijn boodschap gehoord:

“Sluit je aaneen, trek ten strijde tegen Edom!”’ ‘Dit zegt de HEER over Edom:

Ik maak van jou een onbeduidend volk, veracht door iedereen. Door je hoogmoed heb je je laten verleiden, door je ongenaakbaarheid. Hoog woon je, hoog in de rotskloven, de hoogste bergtoppen houd je bezet. Maar al bouw je als een adelaar een hooggelegen nest, dan nog haal Ik je neer – spreekt de HEER.

Dan zal Edom een verschrikkelijke plaats zijn. Ieder die er komt zal huiveren om het onheil dat het getroffen heeft, ieder stokt de adem in de keel. Het wordt volkomen verwoest – zegt de HEER – zoals Sodom en Gomorra en de naburige steden werden verwoest. Niemand zal in Edom wonen, mensen zullen er niet meer verblijven.

Zoals een leeuw een kudde overvalt vanuit het struikgewas bij de Jordaan, zo val Ik Edom binnen en jaag het volk uiteen. Welke held zou Ik het laten beschermen? Wie is als Ik, wie kan Mij trotseren? Welke herder houdt tegen Mij stand? Luister daarom naar de plannen van de HEER die Hij tegen Edom heeft beraamd. Hoor wat Hij voor Teman in gedachte heeft. Hij zweert dat zelfs de zwakste schapen worden weggesleurd, op hun weidegronden klinken kreten van verbijstering. De aarde beeft van Edoms val, hun gejammer klinkt tot aan de Rode Zee. De vijand doemt op als een gier, een gier die boven Bosra cirkelt. Edoms helden sidderen en beven op die dag, zoals een vrouw in barensnood.

Profetie over Damascus.

Dit zegt de HEER over Damascus:

Hamat en Arpad zijn ontredderd, de bevolking heeft rampzalig nieuws gehoord. Zoals de zee wordt opgezweept, zo woelt de angst in hen. Rust is ver te zoeken. Damascus heeft de moed verloren. De inwoners zijn nu al op de vlucht geslagen, aangegrepen door paniek. Ze sidderen en beven, zoals een vrouw in barensnood. Waarom toch wordt Damascus nog verdedigd, die schitterende stad waarin Ik vreugde vond?

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 15:1-10 1
0Shares