De zonde van de Judeeërs staat geschreven met een ijzeren stift, met een diamanten punt staat ze gegrift in hun hart en op de horens van hun altaren. Ook hun kinderen houden hun altaren en Asjerapalen in ere, bij bladerrijke bomen en op hoge heuvels. Jullie die de stad verlaten en de bergen zoeken, je rijkdom, schatten en offerhoogten laat Ik plunderen, om de zonden die jullie overal hebben begaan. Het land dat Ik je schonk, zul je moeten verlaten, Ik maak je de slaaf van je vijanden in een onbekend land. Want Mijn toorn slaat uit als een vuur en zal altijd blijven woeden.

Dit zegt de HEER:

Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER. Hij is als een struik in een dorre vlakte, hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzilt en verlaten land.

Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.

Zoals een patrijs eieren uitbroedt die ze niet heeft gelegd, zo is een mens die op oneerlijke wijze rijkdom verwerft. In de bloei van zijn leven verliest hij alles, als zijn einde komt, blijkt zijn dwaasheid.’

‘Een luisterrijke troon, hoog verheven vanaf het begin, dat is ons heiligdom. HEER, Bron van Israëls hoop, wie U verlaten, zullen te schande staan, wie van U weggaan, zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de HEER, de Bron van levend water, verlaten. Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik U niet altijd prijzen?

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
0Shares