Luister naar de woorden die de HEER tot jullie spreekt, volk van Israël. Dit zegt de HEER:

Volg andere volken niet na, raak niet van slag door tekenen aan de hemel, ook al jagen die de hele wereld schrik aan. De gebruiken van die volken zijn niets waard. Ze hakken een stuk hout in het bos, een ambachtsman bewerkt het met zijn beitel, verfraait het met zilver en goud. Ze spijkeren het vast, dan valt het niet om. Het is net een vogelverschrikker, neergezet in een komkommerveld. Het kan niet spreken en moet worden gedragen, want zelf kan het geen stap verzetten. Heb voor beelden geen ontzag, kwaad doen ze niet, en goed nog minder.’ ‘Niemand is als U, o HEER, U bent groot, groot is Uw naam door Uw kracht. Wie zou geen ontzag voor U hebben? Koning van de volken, dat komt U immers toe. Onder alle wijzen van de volken, onder al hun koningen is niemand als U. Allen zijn ze dom en dwaas, wat ze moeten leren is dit:

die nietige beelden zijn maar hout. Ze zijn bewerkt met bladzilver, uit Tarsis ingevoerd, met goud afkomstig uit Ufaz, door een ambachtsman, door de handen van een goudsmid. Ze zijn in blauw- en roodpurper gekleed, ze zijn vakkundig gemaakt. Maar alleen de HEER is werkelijk God, Hij is de levende God, de eeuwige Koning. Door Zijn woede beeft de aarde, tegen Zijn toorn houden volken geen stand.’ ‘Zeg tegen hen:

Goden die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt, zullen van de aarde verdwijnen, worden onder de hemel weggevaagd.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
0Shares