De HEER richtte zich tot mij:

‘Wat zie je, Jeremia?’ Ik antwoordde:

‘Ik zie een amandeltwijg.’ ‘Dat zie je goed,’ zei de HEER, ‘zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat Ik Mijn woorden uitkomen.’

De HEER richtte zich opnieuw tot mij:

‘Wat zie je?’ Ik zei:

‘Ik zie een gloeiend hete kookpot die vanuit het noorden overhelt.’ De HEER zei:

‘Vanuit het noorden zal onheil over alle inwoners van dit land worden uitgestort. Ik roep de volken van alle koninkrijken uit het noorden op – spreekt de HEER. Ze zullen dit land binnenvallen en hun tronen voor de poorten van Jeruzalem zetten, rondom de muren en om alle andere steden van Juda. Ik zal het volk vonnissen voor al het kwaad dat het heeft gedaan. Ze hebben Mij verlaten, wierook gebrand voor andere goden en geknield voor wat ze zelf gemaakt hebben. Jij, Jeremia, maak je gereed en zeg hun alles wat Ik je opdraag. Laat je door hen geen angst aanjagen, anders zal Ik jou angst aanjagen in hun bijzijn. Ik maak je nu tot een vestingstad en een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om stand te houden tegen het hele land:

de koningen en leiders van Juda, de priesters en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want Ik zal je ter zijde staan en je redden – spreekt de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
0Shares