Al zijn broers en al zijn zusters, en iedereen die hem van vroeger kende, kwamen naar zijn huis om samen met hem te eten; ze schudden hun hoofd en troostten hem, omdat de HEER zoveel rampspoed over hem had uitgestort. En elk van hen gaf hem een geldstuk en een gouden ring. De HEER zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere, en zo kreeg Job veertienduizend schapen en geiten, zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen. Ook kreeg hij zeven zonen en drie dochters. De eerste dochter noemde hij Jemima, de tweede Kesia en de derde Keren-Happuch. In het hele land waren geen mooiere vrouwen dan de dochters van Job. En hun vader gaf aan hen een even groot erfdeel als aan hun broers. Hierna leefde Job nog honderdveertig jaar en hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen opgroeien, tot in het vierde geslacht. En toen stierf Job, oud en verzadigd van het leven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
0Shares