Al zijn broers en al zijn zusters, en iedereen die hem van vroeger kende, kwamen naar zijn huis om samen met hem te eten; ze schudden hun hoofd en troostten hem, omdat de HEER zoveel rampspoed over hem had uitgestort. En elk van hen gaf hem een geldstuk en een gouden ring. De HEER zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere, en zo kreeg Job veertienduizend schapen en geiten, zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen. Ook kreeg hij zeven zonen en drie dochters. De eerste dochter noemde hij Jemima, de tweede Kesia en de derde Keren-Happuch. In het hele land waren geen mooiere vrouwen dan de dochters van Job. En hun vader gaf aan hen een even groot erfdeel als aan hun broers. Hierna leefde Job nog honderdveertig jaar en hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen opgroeien, tot in het vierde geslacht. En toen stierf Job, oud en verzadigd van het leven.

Lees ook deze Berichten:

Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
0Shares