Want de mensen bauwen mij na:

“Overal paniek! Overal paniek! Roep het, dan vertellen wij het verder.” Al mijn vrienden zijn uit op mijn val:

“Misschien laat hij zich verleiden, dan krijgen wij hem in onze greep, dan wreken wij ons op hem.” Maar de HEER staat mij ter zijde als een machtig krijgsman. Daarom komen mijn belagers ten val, ze krijgen mij niet in hun greep. Ze zullen diep worden beschaamd, ze zullen hun doel niet bereiken. Ze worden overladen met eeuwige schande, nooit zal die worden vergeten. HEER van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien dat U zich op hen wreekt. U leg ik mijn zaak voor. Zing voor de HEER, loof de HEER, want Hij heeft het leven van de arme uit de handen van boosdoeners gered. Vervloekt is de dag waarop ik ben geboren, de dag waarop mijn moeder mij baarde. Die dag mag niet gezegend zijn. Vervloekt is de man die mijn vader het goede nieuws bracht, en riep:

“U hebt een kind, een jongen!” Het zal die man vergaan als de steden die de HEER meedogenloos verwoestte. Hij hoort kreten om hulp in de morgen, krijgsgeschreeuw op het middaguur. Had hij me maar in de schoot gedood, dan was mijn moeder mijn graf geworden, dan was haar schoot voor altijd zwanger gebleven. Waarom moest ik de moederschoot verlaten? Ik heb alleen maar verdriet en pijn, ik slijt mijn dagen in schande.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
0Shares