Bij Samaria’s profeten zag Ik ongehoorde dingen:

ze lieten zich door Baäl leiden en misleidden Israël, Mijn volk. Bij Jeruzalems profeten zie Ik gruwelijke dingen:

overspel! leugen op leugen! Zij steunen de boosdoeners, zodat die niet breken met hun kwalijke praktijken. Iedereen is even slecht geworden als de inwoners van Sodom en Gomorra. Daarom – dit zegt de HEER van de hemelse machten over de profeten:

Ik geef hun alsem te eten en giftig water te drinken, want de profeten van Jeruzalem hebben heel het land met hun verdorvenheid besmet.

Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Luister niet naar wat de profeten jullie verkondigen. Ze geven jullie valse hoop. Hun visioenen zijn hun eigen verzinsels, ze komen niet van de HEER. Tegen hen die Mij minachten durven ze te zeggen:

“De HEER zegt dat het jullie goed zal gaan.” En tegen ieder die zich door zijn koppige hart laat leiden zeggen ze:

“Nee, onheil blijft je bespaard.” Wie het raadsbesluit van de HEER kreeg toevertrouwd, moet Zijn woorden in zich opnemen en gehoorzamen. Wie goed naar Zijn woorden geluisterd heeft, heeft ze ook begrepen. De HEER zendt een woedende wind, een razende storm treft de verdorvenen. Zijn brandende toorn komt niet tot bedaren voor Hij Zijn plan geheel heeft uitgevoerd. Eens zullen jullie dat ten volle begrijpen. Ik heb die profeten niet gezonden, toch rennen zij of zij Mijn boden waren. Ik heb niet tot hen gesproken, toch spreken zij of zij profeten waren. Hadden ze Mijn raadsbesluit vernomen, dan hadden ze Mijn volk Mijn woorden laten horen, het opgeroepen zijn verdorven levenswandel op te geven, te breken met zijn kwalijke praktijken.

Ben Ik alleen een God van dichtbij, ben Ik niet ook een God van ver? – spreekt de HEER. Als iemand zich verbergt, zou Ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER. Ben Ik niet overal, in de hemel en op aarde? – spreekt de HEER.

Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in Mijn naam verkondigen. Ze roepen:

“Een droom! Ik heb een droom gehad!” Hoe lang nog zullen die leugenachtige profeten, die zichzelf een rad voor ogen draaien, doorgaan?

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
0Shares