Maar toch – dit zegt de HEER, de God van Israël, over deze stad, waarover jullie zeggen:

“Door het zwaard, de honger en de pest valt ze de koning van Babylonië in handen”:

Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen Ik ze in Mijn grote woede en toorn verdreven heb, ze terugbrengen naar deze stad en ze er in vrede laten wonen. Zij zullen Mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn. Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor Mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik keer Mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor Mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van Mij zullen afkeren. Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal Ik dat doen.

Dit zegt de HEER:

Zoals Ik over dit volk al dit grote onheil heb gebracht, zo zal Ik het al het goede brengen dat Ik hun beloof. Jullie zeggen dat dit land een woestenij is, zonder mens of dier, en dat het in handen van de Chaldeeën gegeven is, maar er zullen weer akkers worden gekocht. Men zal ervoor betalen en in aanwezigheid van getuigen koopcontracten opstellen en verzegelen, in het gebied van Benjamin, in het gebied rond Jeruzalem, in de steden van Juda, van het bergland, het heuvelland en de Negev. Want Ik zal hun lot ten goede keren – spreekt de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 38:19-28 3
0Shares