De HEER sprak:

‘Als een man van zijn vrouw scheidt en zij bij hem weggaat en de vrouw van een ander wordt, kan hij haar dan terugnemen? Wordt er dan geen smet op het land geworpen? Maar jij hebt met talloze minnaars overspel gepleegd, en je wilt toch weer bij Mij terugkomen? – spreekt de HEER.

Kijk naar de kale heuvels, waar ben je níet beslapen? Je wachtte je minnaars op langs de weg, zoals een rover wacht in de woestijn. Je hebt dit land besmeurd met je overspel, je schandelijk gedrag.  Daarom bleven de regens uit, is de lenteregen niet gekomen. Toch hield je de brutale blik van een hoer, je toonde geen enkele schaamte.  Maar nú roep je Mij aan. Je zegt “vader” tegen Mij, en zegt:

“U bent de geliefde van mijn jeugd, Uw woede gaat voorbij, niet eeuwig duurt Uw toorn.” Zo spreek je, maar onverdroten ga je voort, je blijft je schanddaden begaan.’ 

Tijdens de regering van koning Josia zei de HEER tegen mij:

‘Heb je gezien hoe ontrouw Israël Mij geworden is? Ze pleegde overspel op elke hoge berg en onder elke bladerrijke boom.  Ik dacht:

Als ze van dat alles genoeg heeft, komt ze wel bij me terug. Maar ze kwam niet terug. Haar afvallige zuster Juda zag  dat Ik ontrouw Israël verstoten had en haar een scheidingsbrief gegeven had, juist omdat ze overspel had gepleegd. Maar toch liet afvallig Juda zich daardoor niet afschrikken, ze pleegde zelf ook overspel.  En door haar lichtzinnig overspel met goden van steen en hout wierp ze een smet op dit land.  Daarna kwam Israëls afvallige zuster Juda wel bij me terug, maar ze was niet oprecht, ze kwam met loze woorden – spreekt de HEER.’ De HEER vervolgde:

‘Ontrouw Israël is nog rechtvaardig in vergelijking met afvallig Juda. 

Roep tegen het noorden:

Kom terug, ontrouw Israël – spreekt de HEER -, dan zal Ik Mijn woede laten varen, want Ik ben vol genade, niet eeuwig duurt Mijn toorn – spreekt de HEER.  Erken alleen dat je schuldig bent, tegen de HEER, je God, in opstand bent gekomen, dat je overal op zoek ging naar andere goden, onder elke bladerrijke boom, dat je niet naar Mij geluisterd hebt – spreekt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
0Shares