Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Jeremia naar aanleiding van de grote droogte:

‘Juda treurt, de steden kwijnen weg, in het zwart gehuld zit de bevolking op de grond, jammerklachten klinken uit Jeruzalem. De rijken sturen hun knechten om water. Ze komen bij de putten, maar water vinden ze niet. Met lege kruiken keren ze terug. Verslagen en beschaamd houden ze hun gezicht bedekt. De aarde is ontzet over haar eigen opbrengst, want het heeft niet geregend op het land. De boeren staan verslagen, ze houden hun gezicht bedekt. Ja, zelfs de hinde in het veld laat het jong dat ze wierp in de steek, want er is geen groen. Op kale heuvels happen wilde ezels als jakhalzen naar adem. Hun ogen breken, want er is geen gras.’ ‘HEER, al getuigen onze wandaden tegen ons, grijp toch in omwille van Uw naam. Talloze malen waren wij U ontrouw, wij hebben tegen U gezondigd. Bron van hoop voor Israël, Redder in tijden van nood, waarom bent U als een vreemdeling in dit land, als een reiziger die maar één nacht blijft? Waarom bent U als een radeloze man, als een soldaat die ons niet kan redden? U bent toch in ons midden, HEER, wij behoren U toch toe? Laat ons niet in de steek.’ ‘De HEER zegt over dit volk:

Maar al te graag dwalen ze weg, ze sparen hun voeten niet. De HEER schept geen behagen meer in hen. Nu brengt Hij hun wandaden in rekening, nu bestraft Hij hun zonden.’

De HEER zei tegen mij:

‘Bid niet voor het welzijn van dit volk. Ook al vasten ze, Ik zal niet naar hun smeekbeden luisteren. Ook al brengen ze brandoffers en graanoffers, die zullen Mij niet behagen. Ik zal hen vernietigen met het zwaard, de honger en de pest.’ Ik zei:

‘Ach HEER, mijn God, hun profeten verkondigen:

“Het zwaard zal jullie bespaard blijven en jullie zullen geen honger lijden; ik schenk jullie blijvende vrede in dit land.”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 31:1-13 1
0Shares