Ik maak dat hij jullie gunstig gezind is; hij zal genade voor recht laten gelden en jullie laten terugkeren naar je akkers. Maar als jullie zeggen:

“Wij blijven niet in dit land,” als jullie de HEER, jullie God, niet gehoorzamen, maar zeggen:

“Wij gaan toch naar Egypte, waar wij geen oorlog zullen meemaken, geen hoornsignalen zullen horen, geen honger zullen lijden, daar gaan wij wonen,” luister dan naar de woorden van de HEER, overlevenden van Juda! Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Als jullie volharden in je voornemen naar Egypte uit te wijken, dan zal het zwaard dat jullie vrezen je in Egypte achterhalen, zal de honger waar jullie zo bang voor zijn je tot in Egypte volgen en zullen jullie daar sterven. Iedereen die bij zijn voornemen blijft om naar Egypte uit te wijken, zal sterven door het zwaard, de honger en de pest. Niemand zal het onheil waarmee Ik hem tref overleven of het kunnen ontvluchten. Want dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Zoals Ik Mijn grote woede heb uitgestort over de inwoners van Jeruzalem, zo zal Ik Mijn woede over jullie uitstorten zodra jullie in Egypte aankomen. Jullie naam zal als een vloek worden gebruikt, jullie zullen worden bespot en ontzetting wekken, en jullie zullen dit land niet terugzien.’ En Jeremia vervolgde:

‘De HEER heeft tot u gesproken, overlevenden van Juda. Ga niet naar Egypte! Besef goed dat ik u nu waarschuw. U vergist u, en zet daarmee uw leven op het spel. Want u hebt mij eerst gevraagd:

“Bid voor ons tot de HEER, onze God. Vertel ons alles wat Hij zegt, en wij zullen het doen.” Maar nu ik u dat verteld heb, luistert u niet naar de woorden waarmee de HEER, uw God, mij naar u gezonden heeft. Besef daarom goed dat u in het land waarheen u wilt uitwijken, zult sterven door het zwaard, de honger en de pest.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 31:1-13 1
0Shares