Ik maak dat hij jullie gunstig gezind is; hij zal genade voor recht laten gelden en jullie laten terugkeren naar je akkers. Maar als jullie zeggen:

“Wij blijven niet in dit land,” als jullie de HEER, jullie God, niet gehoorzamen, maar zeggen:

“Wij gaan toch naar Egypte, waar wij geen oorlog zullen meemaken, geen hoornsignalen zullen horen, geen honger zullen lijden, daar gaan wij wonen,” luister dan naar de woorden van de HEER, overlevenden van Juda! Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Als jullie volharden in je voornemen naar Egypte uit te wijken, dan zal het zwaard dat jullie vrezen je in Egypte achterhalen, zal de honger waar jullie zo bang voor zijn je tot in Egypte volgen en zullen jullie daar sterven. Iedereen die bij zijn voornemen blijft om naar Egypte uit te wijken, zal sterven door het zwaard, de honger en de pest. Niemand zal het onheil waarmee Ik hem tref overleven of het kunnen ontvluchten. Want dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Zoals Ik Mijn grote woede heb uitgestort over de inwoners van Jeruzalem, zo zal Ik Mijn woede over jullie uitstorten zodra jullie in Egypte aankomen. Jullie naam zal als een vloek worden gebruikt, jullie zullen worden bespot en ontzetting wekken, en jullie zullen dit land niet terugzien.’ En Jeremia vervolgde:

‘De HEER heeft tot u gesproken, overlevenden van Juda. Ga niet naar Egypte! Besef goed dat ik u nu waarschuw. U vergist u, en zet daarmee uw leven op het spel. Want u hebt mij eerst gevraagd:

“Bid voor ons tot de HEER, onze God. Vertel ons alles wat Hij zegt, en wij zullen het doen.” Maar nu ik u dat verteld heb, luistert u niet naar de woorden waarmee de HEER, uw God, mij naar u gezonden heeft. Besef daarom goed dat u in het land waarheen u wilt uitwijken, zult sterven door het zwaard, de honger en de pest.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 1:1-10 1
0Shares