Wat Ik hun geboden heb, is dit:

“Wees Mij gehoorzaam, dan zal Ik jullie God zijn en zullen jullie Mijn volk zijn. Volg steeds de weg die Ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen.”  Maar ze luisterden niet naar Mij, ze hebben Mij niet gehoorzaamd. Ze volgden hun eigen plannen en lieten zich leiden door hun koppig en boosaardig hart. In plaats van Mij te volgen, keerden ze zich van Mij af.  Vanaf de dag dat jullie voorouders uit Egypte wegtrokken tot op de dag van vandaag heb Ik telkens weer Mijn dienaren, de profeten, naar jullie gezonden. Maar niemand die naar Mij luisterde, niemand die Mij gehoorzaamde. Jullie zijn nog halsstarriger dan jullie voorouders. 

Als je dit alles tegen hen zegt, zullen ze niet naar je luisteren; als je hen roept, zullen ze niet antwoorden.  Zeg dan tegen hen:

Hier is nu een volk dat niet heeft geluisterd naar de HEER, zijn God, en dat zich niet heeft laten terechtwijzen. Oprechte woorden komen niet meer over hun lippen. 

Scheer je hoofdhaar af, werp het weg, hef op de kale heuvels een klaaglied aan. De HEER verwerpt en verstoot je, jullie generatie treft Hij met Zijn toorn.  De Judeeërs hebben immers gedaan wat slecht is in Mijn ogen – spreekt de HEER. Ze hebben de tempel waaraan Mijn naam verbonden is, met gruwelijke afgodsbeelden ontwijd,  en in het Hinnomdal de offerplaats Tofet gebouwd om er hun zonen en dochters te verbranden. Ik heb dat nooit geboden, Ik heb dat nooit gewild.  Daarom – spreekt de HEER -, de dag zal komen dat er niet meer gesproken wordt over Tofet of het Hinnomdal, maar over het Moorddal. Men zal de doden in Tofet begraven tot er geen plaats meer is.  Dan vallen de lijken van dit volk ten prooi aan roofvogels en wilde dieren, en niemand die ze verjaagt.  Ik zal in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem de vreugdezangen laten verstommen; bruid en bruidegom zullen niet langer van blijdschap zingen, want heel het land wordt een woestenij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 12:11-17 2
0Shares