Ik breng over dat land het onheil dat Ik het aangekondigd heb, alles wat in dit boek geschreven staat en door Jeremia tegen alle volken geprofeteerd is. Dan zullen de Chaldeeën zelf door vele volken en machtige koningen worden onderworpen. Zo zal Ik hun vergelden wat ze hebben misdaan.’

Vervolgens zei de HEER, de God van Israël, tegen mij:

‘Neem deze beker van Mij aan en laat daaruit alle volken waarheen Ik je zend de wijn van Mijn woede drinken. Als ze die drinken worden ze dronken van angst voor het zwaard dat Ik op hen afstuur.’ Ik nam van de HEER de beker aan en gaf alle volken waarheen Hij mij zond daaruit te drinken:

Jeruzalem en de steden van Juda, die in puin zouden vallen; de koningen en leiders, die afschuw en ontzetting zouden wekken, van wie de namen als een vloek zouden worden gebruikt, zoals nu al gebeurt; de farao, de koning van Egypte, zijn hof, zijn raadsheren en heel zijn volk, en alle vreemdelingen die er woonden; alle koningen van het land Us; alle koningen van het land van de Filistijnen:

die van Askelon, Gaza, Ekron en wat er nog over was van Asdod; Edom, Moab en Ammon; de koningen van Tyrus, de koningen van Sidon en die van de overzeese gebieden; Dedan, Tema en Buz, en alle volken met kaalgeschoren slapen; de koningen van Arabië en de koningen van de andere volken die in de woestijn woonden; de koningen van Zimri, de koningen van Elam en de koningen van Medië; en de koningen van het noorden, de een na de ander, of ze nu dichtbij of veraf woonden. Alle koninkrijken op aarde moesten uit de beker drinken; de koning van Sesach als laatste.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
0Shares