Als Ik wil oogsten – spreekt de HEER – zijn er geen druiven aan de wijnstok, geen vijgen aan de vijgenboom, en zijn de bladeren verdord. Mijn geboden overtraden zij steeds.’ ‘Waarom talmen wij nog langer? Verzamelen! Laten we ons verschansen in de vestingsteden, onze ondergang afwachten, want de HEER, onze God, heeft ons voor de ondergang bestemd. Hij heeft ons giftig water te drinken gegeven, omdat wij gezondigd hebben tegen de HEER. Wij hoopten op vrede, maar vrede bleef uit, wij verwachtten genezing, maar angst overviel ons. De vijand is al in Dan. Wij horen de paarden snuiven, bij het gehinnik van de hengsten beeft het hele land. De vijand is het land binnengevallen. Al wat leeft wordt door Hem verslonden, elke stad en ieder die daar woont.’ ‘Giftige slangen stuur Ik op jullie af, waartegen geen bezwering helpt; dodelijk is hun beet – spreekt de HEER.’

Klacht van Jeremia, antwoord van de HEER.

‘Mijn lach versluiert mijn verdriet, mijn hart is ziek. Uit een ver land schreeuwt mijn volk om hulp:

“Is de HEER niet op de Sion, oefent Hij daar Zijn koningschap niet uit?”’ ‘Waarom hebben ze Mij met andere goden getergd, met nietige afgodsbeelden?’ ‘De graanoogst is voorbij, de fruitoogst is geweest, en wij zijn niet gered.’ ‘Getroffen ben ik door de wond van mijn volk, ik ga in het zwart gehuld, ontzetting grijpt mij aan. Er is toch balsem in Gilead, daar zijn toch heelmeesters? Waarom geneest mijn volk dan niet? Ach, was mijn hoofd maar een waterval, mijn oog een bron van tranen:

dag en nacht zou ik huilen over de doden van mijn volk.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
0Shares