Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en Ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen Ik je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit Ik je heb laten wegvoeren. 

Misschien zeggen jullie:

“De HEER heeft ons toch ook in Babel profeten gegeven?”  Maar dit zegt de HEER over de koning die op de troon van David zit en over de hele bevolking van Jeruzalem, je volksgenoten die niet met jullie in ballingschap zijn gegaan,  dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Ik stuur het zwaard, de honger en de pest op hen af, Ik zal met hen hetzelfde doen als met bedorven vijgen, die niet meer te eten zijn.  Ik zal hen met het zwaard, de honger en de pest achtervolgen en hen tot een afschrikwekkend voorbeeld voor alle koninkrijken op aarde maken. Hun namen zullen als een vloek worden gebruikt, ze zullen afschuw en ontzetting wekken en bespot worden door alle volken waarnaar Ik hen zal verbannen.  Want ze hebben niet naar Mij geluisterd – spreekt de HEER -, hoewel Ik telkens weer Mijn dienaren, de profeten, naar hen zond. En ook jullie hebben niet naar Mij geluisterd – spreekt de HEER.  Luister naar Mijn woorden, ballingen, die Ik vanuit Jeruzalem naar Babel heb laten voeren.  Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, over de profeten Achab, de zoon van Kolaja, en Sedekia, de zoon van Maäseja, die in Mijn naam leugens profeteren:

Ik lever hen uit aan koning Nebukadnessar van Babylonië, die hen voor jullie ogen zal terechtstellen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 20:1-9 1
0Shares