Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en Ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen Ik je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit Ik je heb laten wegvoeren. 

Misschien zeggen jullie:

“De HEER heeft ons toch ook in Babel profeten gegeven?”  Maar dit zegt de HEER over de koning die op de troon van David zit en over de hele bevolking van Jeruzalem, je volksgenoten die niet met jullie in ballingschap zijn gegaan,  dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Ik stuur het zwaard, de honger en de pest op hen af, Ik zal met hen hetzelfde doen als met bedorven vijgen, die niet meer te eten zijn.  Ik zal hen met het zwaard, de honger en de pest achtervolgen en hen tot een afschrikwekkend voorbeeld voor alle koninkrijken op aarde maken. Hun namen zullen als een vloek worden gebruikt, ze zullen afschuw en ontzetting wekken en bespot worden door alle volken waarnaar Ik hen zal verbannen.  Want ze hebben niet naar Mij geluisterd – spreekt de HEER -, hoewel Ik telkens weer Mijn dienaren, de profeten, naar hen zond. En ook jullie hebben niet naar Mij geluisterd – spreekt de HEER.  Luister naar Mijn woorden, ballingen, die Ik vanuit Jeruzalem naar Babel heb laten voeren.  Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, over de profeten Achab, de zoon van Kolaja, en Sedekia, de zoon van Maäseja, die in Mijn naam leugens profeteren:

Ik lever hen uit aan koning Nebukadnessar van Babylonië, die hen voor jullie ogen zal terechtstellen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 43:1-13
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 51:27-40 3
0Shares