In hun bijzijn gaf ik Baruch de volgende opdracht:

“Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Stop deze contracten, zowel het gesloten als het open contract, in een kruik; dan blijven ze lange tijd in goede staat. Want dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Eens zullen in dit land opnieuw akkers, huizen en wijngaarden worden gekocht.”

Nadat ik het koopcontract aan Baruch, de zoon van Neria, gegeven had, bad ik tot de HEER:

“Ach HEER, mijn God, U hebt met Uw grote kracht, met Uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk. U bewijst Uw liefde aan duizenden, U laat voor de schuld van de ouders ook de kinderen boeten, U bent de grote, machtige God, Uw naam is HEER van de hemelse machten. Uw besluiten zijn indrukwekkend, Uw daden machtig. U let aandachtig op de levensweg van de mensen en beloont ieder naar zijn daden. U hebt in Egypte tekenen en wonderen verricht, en verricht die tot op de dag van vandaag in Israël en onder heel de mensheid, zodat Uw naam nu overal gevestigd is. U hebt Uw volk Israël met angstaanjagende tekenen en wonderen uit Egypte weggeleid, met sterke hand en opgeheven arm, en U hebt hun dit land gegeven, dat U hun voorouders onder ede had beloofd:

een land dat overvloeit van melk en honing. Uw volk trok het binnen en nam het in bezit, maar gehoorzaamde U niet. Ze leefden Uw wet niet na, volgden Uw geboden niet op. Daarom werd deze ellende hun deel. De belegeringswal reikt al tot de stadsmuur, de stad staat op het punt te worden ingenomen. Ze valt in handen van de Chaldeeën, die haar bestormen. Het zwaard, de honger en de pest brengen haar ten val. Wat U hebt aangekondigd, ziet U nu zelf gebeuren. Toch hebt U, HEER, mijn God, mij gezegd de akker te kopen en in aanwezigheid van getuigen te betalen. En dat terwijl de stad in handen van de Chaldeeën valt.”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 43:1-13
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
0Shares