De HEER vernietigt Babel, Hij maakt een einde aan het feestgedruis. Zijn troepen overspoelen het als donderende golven. Een vernietiger trekt op tegen Babel, de soldaten geven zich gewonnen, hun bogen worden stukgebroken. Want de HEER is een God die wreekt, Zijn vergelding kan niet worden afgewend. Ik zal Babels leiders en wijzen, bestuurders, bevelhebbers en soldaten dronken voeren. Ze vallen voorgoed in slaap, ze worden nooit meer wakker – spreekt de Koning, wiens naam is HEER van de hemelse machten. Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Babels brede muren worden tot de laatste steen gesloopt, zijn hoge poorten gaan in vlammen op. De volken zwoegen voor niets, de naties matten zich af voor een verslindend vuur.’

Hier volgt de opdracht van Jeremia aan Seraja, de zoon van Neria, de zoon van Machseja. Seraja was hofmaarschalk van koning Sedekia van Juda. Hij vergezelde koning Sedekia naar Babel, in het vierde jaar van diens regering. Jeremia had zijn profetie over het onheil dat Babel zou treffen, alles wat hiervoor beschreven staat, in een boekrol opgeschreven. Hij zei tegen Seraja:

‘Als u in Babel bent aangekomen, moet u deze hele boekrol voorlezen. Verder moet u het volgende zeggen:

“HEER, U bent het die heeft aangekondigd dat hij deze stad gaat verwoesten. Niets of niemand zal er nog wonen, mens noch dier, ze wordt voor altijd een verlaten oord.” Nadat u de boekrol helemaal voorgelezen hebt, moet u hem aan een steen vastmaken en in de Eufraat gooien. Zeg dan:

“Zo zal Babel verzinken en nooit meer bovenkomen. Door het onheil dat Ik, de HEER, over Babel breng zal het ten onder gaan.”’

Hier eindigen de profetieën van Jeremia.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
0Shares