De HEER vernietigt Babel, Hij maakt een einde aan het feestgedruis. Zijn troepen overspoelen het als donderende golven. Een vernietiger trekt op tegen Babel, de soldaten geven zich gewonnen, hun bogen worden stukgebroken. Want de HEER is een God die wreekt, Zijn vergelding kan niet worden afgewend. Ik zal Babels leiders en wijzen, bestuurders, bevelhebbers en soldaten dronken voeren. Ze vallen voorgoed in slaap, ze worden nooit meer wakker – spreekt de Koning, wiens naam is HEER van de hemelse machten. Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Babels brede muren worden tot de laatste steen gesloopt, zijn hoge poorten gaan in vlammen op. De volken zwoegen voor niets, de naties matten zich af voor een verslindend vuur.’

Hier volgt de opdracht van Jeremia aan Seraja, de zoon van Neria, de zoon van Machseja. Seraja was hofmaarschalk van koning Sedekia van Juda. Hij vergezelde koning Sedekia naar Babel, in het vierde jaar van diens regering. Jeremia had zijn profetie over het onheil dat Babel zou treffen, alles wat hiervoor beschreven staat, in een boekrol opgeschreven. Hij zei tegen Seraja:

‘Als u in Babel bent aangekomen, moet u deze hele boekrol voorlezen. Verder moet u het volgende zeggen:

“HEER, U bent het die heeft aangekondigd dat hij deze stad gaat verwoesten. Niets of niemand zal er nog wonen, mens noch dier, ze wordt voor altijd een verlaten oord.” Nadat u de boekrol helemaal voorgelezen hebt, moet u hem aan een steen vastmaken en in de Eufraat gooien. Zeg dan:

“Zo zal Babel verzinken en nooit meer bovenkomen. Door het onheil dat Ik, de HEER, over Babel breng zal het ten onder gaan.”’

Hier eindigen de profetieën van Jeremia.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 15:1-10 1
0Shares