‘Dan zeg Ik Juda en Jeruzalem:

Vanuit de kale heuvels in de woestijn waait een verzengende wind naar Mijn volk. Geen wind om het koren te wannen, Ik stuur een woeste wind. Nu, ja nú vel Ik Mijn oordeel over hen. Daar doemt de vijand op, als een jagende wolk, zijn wagens razen als een wervelwind, zijn paarden gaan sneller dan adelaars. “Wee ons! Het is met ons gedaan.” Jeruzalem, zuiver je hart van het kwaad, dan alleen word je gered. Hoe lang blijf je broeden op je kwalijke plannen! Een bode uit Dan brengt slechte tijding, uit het bergland van Efraïm komt een onheilsbericht. Meld het de volken, maak Jeruzalem bekend:

Uit verre landen naderen belegeraars, schreeuwend slaan ze het beleg voor Juda’s steden. Ze omsingelen Jeruzalem als wachters een akker, omdat het tegen Mij in opstand kwam – spreekt de HEER. Je wangedrag heeft dit teweeggebracht. Het bittere kwaad dat je deed, zette zich vast in je hart.’

O bonzend hart! O razend hart! Ik krimp ineen van pijn! Ik kan niet zwijgen, tot in mijn ziel voel ik het hoorngeschal, hoor ik het krijgsgeschreeuw. Ramp op ramp wordt gemeld, heel het land gaat te gronde. Plotseling zijn mijn tenten vernield, onverwacht mijn tentdoeken gescheurd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
0Shares