De HEER zei tegen mij:

‘Koop een linnen gordel en bind die om je middel; zorg dat hij niet nat wordt.’ Ik kocht een gordel, zoals de HEER mij opgedragen had, en bond die om mijn middel. Hierna richtte de HEER zich opnieuw tot mij:

‘Ga met de gordel die je gekocht hebt en die je om je middel draagt naar de Perat en verberg hem daar in een rotsspleet.’ Ik verborg de gordel bij de Perat, zoals de HEER mij opgedragen had. Geruime tijd later zei de HEER:

‘Ga naar de Perat en haal de gordel te voorschijn, die je daar op Mijn bevel verborgen hebt.’ Ik ging naar de Perat, haalde op de plaats waar ik hem verborgen had de gordel te voorschijn en zag dat hij vergaan was. Hij diende nergens meer toe. Toen richtte de HEER zich tot mij:

‘Dit zegt de HEER:

Op dezelfde manier zal Ik de grote roem van Juda en Jeruzalem laten vergaan. Dit verdorven volk, dat weigert naar Mijn woorden te luisteren, dat zich laat leiden door zijn koppige hart en achter andere goden aan loopt, dat hen dient en zich voor hen neerbuigt, zal als deze gordel worden, die nergens meer toe dient. Want zo vast als een gordel om het lichaam van een man, zo vast wilde Ik heel Israël en Juda aan Mij binden – spreekt de HEER. Ze zouden Mijn volk zijn, Mijn eer, Mijn roem, Mijn glorie. Maar ze hebben niet geluisterd.

Zeg tegen hen:

Dit zegt de HEER, de God van Israël:

Kruiken vult men met wijn. En als ze dan zeggen:

“Dat weten wij ook wel, dat men kruiken met wijn vult,” zeg dan tegen hen:

Dit zegt de HEER:

Ik zal de hele bevolking van dit land, Davids troonopvolgers, de priesters, de profeten en de inwoners van Jeruzalem volgieten tot ze dronken zijn. En dan sla Ik hen tegen elkaar aan stukken, zowel vaders als kinderen – spreekt de HEER. Ik zal hen niet sparen, Ik zal onverbiddelijk zijn, geen medelijden hebben, maar hen vernietigen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
0Shares