In het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, richtte de HEER zich tot Jeremia:

‘Neem een boekrol en schrijf daarin alles wat Ik je gezegd heb over Israël, Juda en de andere volken sinds Ik in de tijd van koning Josia voor het eerst tot je sprak. Misschien laten de Judeeërs tot zich doordringen met wat voor onheil Ik hen wil treffen en breken ze met hun kwalijke praktijken. Dan zal Ik hun wandaden en zonden vergeven.’ Op verzoek van Jeremia schreef Baruch, de zoon van Neria, alle woorden van de HEER die Jeremia hem dicteerde in een boekrol. Jeremia zei tegen hem:

‘Nu men mij belet om in de tempel van de HEER te komen, moet jij ernaartoe gaan. Ga op een vastendag en lees in het openbaar de woorden van de HEER voor die ik je gedicteerd heb; aan iedereen, ook aan de Judeeërs die uit andere steden zijn gekomen. Misschien zullen ze een smeekgebed tot de HEER richten en met hun kwalijke praktijken breken, want groot is het onheil waarmee de HEER dit volk in Zijn toorn heeft gedreigd.’

Baruch, de zoon van Neria, deed wat de profeet Jeremia hem had opgedragen. In de tempel van de HEER las hij uit de boekrol voor wat de HEER had gezegd. In de negende maand van het vijfde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, toen de inwoners van Jeruzalem en de Judeeërs die uit andere steden naar Jeruzalem waren gekomen, ten overstaan van de HEER een vasten hielden, las Baruch in de tempel van de HEER de aanwezigen alles wat Jeremia had gezegd uit de boekrol voor. Hij deed dat in het vertrek van Gemarja, de zoon van de hofschrijver Safan, in de bovenste voorhof, vlak bij de nieuwe tempelpoort. Toen Micha, de zoon van Gemarja, de zoon van Safan, hoorde voorlezen wat de HEER had gezegd, ging hij naar het paleis van de koning. Hij betrad het vertrek van de hofschrijver, waar de raadsheren in vergadering bijeen waren:

Elisama, de hofschrijver, Delaja, de zoon van Semaja, Elnatan, de zoon van Achbor, Gemarja, de zoon van Safan, Sedekia, de zoon van Chananja, en de andere raadsheren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
0Shares