In het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, richtte de HEER zich tot Jeremia:

‘Neem een boekrol en schrijf daarin alles wat Ik je gezegd heb over Israël, Juda en de andere volken sinds Ik in de tijd van koning Josia voor het eerst tot je sprak. Misschien laten de Judeeërs tot zich doordringen met wat voor onheil Ik hen wil treffen en breken ze met hun kwalijke praktijken. Dan zal Ik hun wandaden en zonden vergeven.’ Op verzoek van Jeremia schreef Baruch, de zoon van Neria, alle woorden van de HEER die Jeremia hem dicteerde in een boekrol. Jeremia zei tegen hem:

‘Nu men mij belet om in de tempel van de HEER te komen, moet jij ernaartoe gaan. Ga op een vastendag en lees in het openbaar de woorden van de HEER voor die ik je gedicteerd heb; aan iedereen, ook aan de Judeeërs die uit andere steden zijn gekomen. Misschien zullen ze een smeekgebed tot de HEER richten en met hun kwalijke praktijken breken, want groot is het onheil waarmee de HEER dit volk in Zijn toorn heeft gedreigd.’

Baruch, de zoon van Neria, deed wat de profeet Jeremia hem had opgedragen. In de tempel van de HEER las hij uit de boekrol voor wat de HEER had gezegd. In de negende maand van het vijfde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, toen de inwoners van Jeruzalem en de Judeeërs die uit andere steden naar Jeruzalem waren gekomen, ten overstaan van de HEER een vasten hielden, las Baruch in de tempel van de HEER de aanwezigen alles wat Jeremia had gezegd uit de boekrol voor. Hij deed dat in het vertrek van Gemarja, de zoon van de hofschrijver Safan, in de bovenste voorhof, vlak bij de nieuwe tempelpoort. Toen Micha, de zoon van Gemarja, de zoon van Safan, hoorde voorlezen wat de HEER had gezegd, ging hij naar het paleis van de koning. Hij betrad het vertrek van de hofschrijver, waar de raadsheren in vergadering bijeen waren:

Elisama, de hofschrijver, Delaja, de zoon van Semaja, Elnatan, de zoon van Achbor, Gemarja, de zoon van Safan, Sedekia, de zoon van Chananja, en de andere raadsheren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 43:1-13
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
0Shares