Micha vertelde hun wat hij Baruch in het openbaar uit de boekrol had horen voorlezen. Hierop stuurden de raadsheren Jehudi, de zoon van Netanja, de zoon van Selemja, de zoon van Kusi, naar Baruch, de zoon van Neria, om hem te zeggen dat hij met de rol die hij voorgelezen had, bij de raadsheren moest komen. Baruch kwam met de rol naar hen toe. ‘Neemt u plaats,’ zeiden ze, ‘en lees ons de rol voor.’ Baruch deed wat ze vroegen. Toen ze alles gehoord hadden, keken ze elkaar verbijsterd aan. ‘Dit moeten we de koning melden,’ zeiden ze tegen Baruch. ‘Wat heeft u ertoe gebracht zulke dingen op te schrijven?’ Baruch antwoordde:

‘Jeremia heeft alles gedicteerd en ik heb het met inkt in de boekrol geschreven.’ De raadsheren zeiden:

‘U en Jeremia kunnen zich maar beter schuilhouden; vertel niemand waar u bent.’

Ze borgen de rol op in het vertrek van de hofschrijver Elisama, gingen naar de voorhof en lieten zich aandienen bij de koning. Ze vertelden hem alles. Hierop liet de koning Jehudi de rol uit het vertrek van de hofschrijver Elisama halen. Jehudi las de tekst voor aan de koning en de raadsheren, die rond de koning stonden. Het was in de negende maand. De koning zat bij het vuur van het kolenbekken in zijn winterpaleis. Telkens als Jehudi drie of vier kolommen gelezen had, sneed de koning die met een schrijversmes af en gooide hij die in het vuur van het kolenbekken, totdat de hele rol verbrand was. Niemand schrok van wat hij hoorde, niemand scheurde zijn kleren, de koning niet en zijn dienaren evenmin. Hoewel Elnatan, Delaja en Gemarja er nog bij de koning op aandrongen de rol niet te verbranden, luisterde hij niet.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 22:1-10 1
0Shares