Micha vertelde hun wat hij Baruch in het openbaar uit de boekrol had horen voorlezen. Hierop stuurden de raadsheren Jehudi, de zoon van Netanja, de zoon van Selemja, de zoon van Kusi, naar Baruch, de zoon van Neria, om hem te zeggen dat hij met de rol die hij voorgelezen had, bij de raadsheren moest komen. Baruch kwam met de rol naar hen toe. ‘Neemt u plaats,’ zeiden ze, ‘en lees ons de rol voor.’ Baruch deed wat ze vroegen. Toen ze alles gehoord hadden, keken ze elkaar verbijsterd aan. ‘Dit moeten we de koning melden,’ zeiden ze tegen Baruch. ‘Wat heeft u ertoe gebracht zulke dingen op te schrijven?’ Baruch antwoordde:

‘Jeremia heeft alles gedicteerd en ik heb het met inkt in de boekrol geschreven.’ De raadsheren zeiden:

‘U en Jeremia kunnen zich maar beter schuilhouden; vertel niemand waar u bent.’

Ze borgen de rol op in het vertrek van de hofschrijver Elisama, gingen naar de voorhof en lieten zich aandienen bij de koning. Ze vertelden hem alles. Hierop liet de koning Jehudi de rol uit het vertrek van de hofschrijver Elisama halen. Jehudi las de tekst voor aan de koning en de raadsheren, die rond de koning stonden. Het was in de negende maand. De koning zat bij het vuur van het kolenbekken in zijn winterpaleis. Telkens als Jehudi drie of vier kolommen gelezen had, sneed de koning die met een schrijversmes af en gooide hij die in het vuur van het kolenbekken, totdat de hele rol verbrand was. Niemand schrok van wat hij hoorde, niemand scheurde zijn kleren, de koning niet en zijn dienaren evenmin. Hoewel Elnatan, Delaja en Gemarja er nog bij de koning op aandrongen de rol niet te verbranden, luisterde hij niet.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 12:1-10 1
0Shares