En de HEER vervolgde:

‘Een mens die met de Ontzagwekkende twist – kan hij Hem iets leren? Laat hij die God terechtwijst op dit alles antwoorden!’

En Job antwoordde de HEER:

‘Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Ik heb eenmaal gesproken en zeg niets meer, tweemaal – en doe er het zwijgen toe.’

Toen antwoordde de HEER Job vanuit een storm:

‘Sta op, Job, wapen je; Ik zal je ondervragen, zeg Mij wat je weet. Wil je Mijn recht loochenen, wil je Mij schuldig verklaren en zelf vrijuit gaan? Is jouw arm zo sterk als die van God, heb jij zo’n donderstem als Hij? Tooi je dan met trots en waardigheid, omkleed jezelf met eer en glorie. Stort je razende woede over alles uit, zie je een hoogmoedige – verneder hem, zie je een hoogmoedige – buig zijn nek, vertrap de goddelozen, waar ze ook zijn. Begraaf ze allemaal in het stof, beneem hun in de onderwereld het gezicht. Wanneer je op eigen kracht zult winnen, dan zal ook Ik je prijzen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
0Shares