In het begin van de regering van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, richtte de HEER zich tot Jeremia. De HEER zei tegen mij:

‘Maak jukken met riemen en leg die op je nek. Stuur de koningen van Edom, Moab, Ammon, Tyrus en Sidon ieder een juk. Je moet ze meegeven aan hun gezanten, die bij koning Sedekia in Jeruzalem zijn. Laat ze hun vorst de volgende boodschap overbrengen:

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël – dit moet u dus tegen uw vorst zeggen:

Ik heb met Mijn grote kracht en met Mijn machtige arm de aarde gemaakt en de mensen en dieren die er leven. Ik geef de aarde aan wie Ik wil. Ik heb jullie landen nu allemaal in handen gegeven van Mijn dienaar, koning Nebukadnessar van Babylonië; zelfs de wilde dieren heb Ik aan hem onderworpen. Alle volken zullen aan hem, zijn zoon en zijn kleinzoon onderworpen zijn, totdat ook voor zijn eigen land de tijd komt dat vele volken en machtige koningen het zullen onderwerpen. Het volk of koninkrijk dat zich niet aan hem, koning Nebukadnessar van Babylonië, wil onderwerpen, dat zich niet zijn juk wil laten opleggen, zal Ik straffen met het zwaard, de honger en de pest, totdat Ik het door zijn toedoen vernietigd heb – spreekt de HEER. Luister niet naar je profeten, waarzeggers, droomuitleggers, wolkenschouwers en tovenaars, die jullie steeds oproepen je niet aan de koning van Babylonië te onderwerpen. Hun profetieën zijn leugens; ze bereiken er slechts mee dat jullie uit je land worden verdreven. Ik zal jullie uiteenjagen en jullie zullen omkomen. Maar het volk dat zich het juk van de koning van Babylonië laat opleggen, dat zich aan hem onderwerpt, zal Ik ongestoord in zijn eigen land laten. Het mag er blijven wonen en de akkers bewerken – spreekt de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 31:29-40 3
0Shares