De soldaten zullen sterven op de pleinen, elke krijgsheld sneuvelt op die dag – spreekt de HEER van de hemelse machten. Ik zal de muren van Damascus in vlammen doen opgaan, vuur verteert de burchten van Benhadad.

De HEER zegt over Kedar en de stammen rond Chasor, die door koning Nebukadnessar van Babylonië werden verslagen:

Vooruit, trek op tegen Kedar, verdelg die stammen uit het oosten.  Roof hun tenten, geiten, schapen, neem alles mee wat ze bezitten. Maak hun kamelen buit, laat hen schreeuwen in paniek.  Inwoners van Hasor, vlucht, zwerm uit naar alle kanten, zoek een diep verborgen schuilplaats – spreekt de HEER. Koning Nebukadnessar van Babylonië heeft tegen jullie kwaad in de zin, hij heeft zijn plannen tegen jullie klaar.  Vooruit, trek op tegen dat zorgeloze volk dat zich veilig waant – spreekt de HEER -, dat poorten noch grendels heeft, en leeft in afgelegen streken.  Hun kamelen worden buitgemaakt, heel hun veestapel geroofd. Ik zal die stammen met hun kaalgeschoren slapen in elke windrichting verstrooien. Ik breng van alle kanten onheil – spreekt de HEER. Hasor wordt een oord voor jakhalzen, het wordt voor altijd een woestenij. Het wordt ontvolkt, mensen zullen er niet meer verblijven.’

Profetie over Elam. 

De HEER richtte tot de profeet Jeremia de volgende woorden over Elam, in het begin van de regering van koning Sedekia van Juda: 

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Ik zal Elams bogen breken, het wapentuig waarop zijn macht berust. Ik laat vier stormen over Elam komen, uit alle vier de hoeken van de hemel. Ik zal dat volk in elke windrichting verstrooien, geen land waar men de ballingen niet ziet. Ik jaag hun een dodelijke angst aan voor de vijand, hun vijand die hun naar het leven staat. In Mijn laaiende woede breng Ik onheil over hen – spreekt de HEER. Ik achtervolg hen met geweld, totdat Ik hen vernietigd heb. Dan zal Ik Mijn troon in Elam vestigen, en koning en leiders wegvagen – spreekt de HEER. Maar eens zal Ik in Elams lot een keer brengen – spreekt de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 41:1-9 1
0Shares