De soldaten zullen sterven op de pleinen, elke krijgsheld sneuvelt op die dag – spreekt de HEER van de hemelse machten. Ik zal de muren van Damascus in vlammen doen opgaan, vuur verteert de burchten van Benhadad.

De HEER zegt over Kedar en de stammen rond Chasor, die door koning Nebukadnessar van Babylonië werden verslagen:

Vooruit, trek op tegen Kedar, verdelg die stammen uit het oosten.  Roof hun tenten, geiten, schapen, neem alles mee wat ze bezitten. Maak hun kamelen buit, laat hen schreeuwen in paniek.  Inwoners van Hasor, vlucht, zwerm uit naar alle kanten, zoek een diep verborgen schuilplaats – spreekt de HEER. Koning Nebukadnessar van Babylonië heeft tegen jullie kwaad in de zin, hij heeft zijn plannen tegen jullie klaar.  Vooruit, trek op tegen dat zorgeloze volk dat zich veilig waant – spreekt de HEER -, dat poorten noch grendels heeft, en leeft in afgelegen streken.  Hun kamelen worden buitgemaakt, heel hun veestapel geroofd. Ik zal die stammen met hun kaalgeschoren slapen in elke windrichting verstrooien. Ik breng van alle kanten onheil – spreekt de HEER. Hasor wordt een oord voor jakhalzen, het wordt voor altijd een woestenij. Het wordt ontvolkt, mensen zullen er niet meer verblijven.’

Profetie over Elam. 

De HEER richtte tot de profeet Jeremia de volgende woorden over Elam, in het begin van de regering van koning Sedekia van Juda: 

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Ik zal Elams bogen breken, het wapentuig waarop zijn macht berust. Ik laat vier stormen over Elam komen, uit alle vier de hoeken van de hemel. Ik zal dat volk in elke windrichting verstrooien, geen land waar men de ballingen niet ziet. Ik jaag hun een dodelijke angst aan voor de vijand, hun vijand die hun naar het leven staat. In Mijn laaiende woede breng Ik onheil over hen – spreekt de HEER. Ik achtervolg hen met geweld, totdat Ik hen vernietigd heb. Dan zal Ik Mijn troon in Elam vestigen, en koning en leiders wegvagen – spreekt de HEER. Maar eens zal Ik in Elams lot een keer brengen – spreekt de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 43:1-13
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
0Shares