zeg dan tegen hen:

Jullie voorouders hebben Mij verlaten – spreekt de HEER – en zijn achter andere goden aan gelopen; ze hebben hen gediend en zich voor hen neergebogen. Maar Mij hebben ze verlaten en Mijn wet hebben ze niet in acht genomen.  En jullie hebben het nog erger gemaakt, want ieder van jullie laat zich nu leiden door zijn koppig en boosaardig hart in plaats van naar Mij te luisteren. Daarom zal Ik jullie wegwerpen:

Ik verdrijf jullie naar een land dat jullie niet kennen en ook jullie voorouders niet hebben gekend. Daar zullen jullie andere goden dienen, dag en nacht, en Ik zal geen medelijden met jullie hebben. 

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat er niet meer wordt gezegd:

“Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd,” maar:

“Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen Hij het verdreven had.” Ik zal hen terugbrengen naar hun land, dat Ik hun voorouders gegeven heb. 

Ik laat vissers komen om hen te vangen – spreekt de HEER -, en daarna laat Ik jagers komen om hen op elke berg en elke heuvel, zelfs in de rotskloven op te jagen. Ik zie alles wat ze doen, niets is voor Mij verborgen, hun wandaden ontgaan Mij niet.  Daarom zal Ik hen eerst dubbel laten boeten voor hun wandaden en zonden, omdat ze Mijn land hebben vol gezet met die gruwelijke en levenloze afgodsbeelden en het zo hebben ontwijd.’ 

Alleen de HEER is een toevlucht.

‘O HEER, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht in tijden van nood. Van de einden der aarde komen alle volken naar U toe. Ze zullen zeggen:

“De goden van onze voorouders blijken niets dan bedrog, ze zijn niets waard, ze bieden geen hulp.”’  ‘Kan een mens soms goden maken? Wat hij maakt – goden zijn het niet! Daarom zal Ik hun doen voelen – ditmaal zal Ik hun doen voelen Mijn machtige hand, opdat ze weten dat Mijn naam HEER is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 31:1-13 1
0Shares