zeg dan tegen hen:

Jullie voorouders hebben Mij verlaten – spreekt de HEER – en zijn achter andere goden aan gelopen; ze hebben hen gediend en zich voor hen neergebogen. Maar Mij hebben ze verlaten en Mijn wet hebben ze niet in acht genomen.  En jullie hebben het nog erger gemaakt, want ieder van jullie laat zich nu leiden door zijn koppig en boosaardig hart in plaats van naar Mij te luisteren. Daarom zal Ik jullie wegwerpen:

Ik verdrijf jullie naar een land dat jullie niet kennen en ook jullie voorouders niet hebben gekend. Daar zullen jullie andere goden dienen, dag en nacht, en Ik zal geen medelijden met jullie hebben. 

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat er niet meer wordt gezegd:

“Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd,” maar:

“Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen Hij het verdreven had.” Ik zal hen terugbrengen naar hun land, dat Ik hun voorouders gegeven heb. 

Ik laat vissers komen om hen te vangen – spreekt de HEER -, en daarna laat Ik jagers komen om hen op elke berg en elke heuvel, zelfs in de rotskloven op te jagen. Ik zie alles wat ze doen, niets is voor Mij verborgen, hun wandaden ontgaan Mij niet.  Daarom zal Ik hen eerst dubbel laten boeten voor hun wandaden en zonden, omdat ze Mijn land hebben vol gezet met die gruwelijke en levenloze afgodsbeelden en het zo hebben ontwijd.’ 

Alleen de HEER is een toevlucht.

‘O HEER, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht in tijden van nood. Van de einden der aarde komen alle volken naar U toe. Ze zullen zeggen:

“De goden van onze voorouders blijken niets dan bedrog, ze zijn niets waard, ze bieden geen hulp.”’  ‘Kan een mens soms goden maken? Wat hij maakt – goden zijn het niet! Daarom zal Ik hun doen voelen – ditmaal zal Ik hun doen voelen Mijn machtige hand, opdat ze weten dat Mijn naam HEER is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
0Shares