Hoe lang nog moet Ik de strijdvaan zien, de ramshoorn horen schallen? De HEER zegt:

‘Dwaas is Mijn volk, het is met Mij niet vertrouwd. Het zijn kinderen zonder verstand, inzicht hebben ze niet. Zij zijn wel wijs, maar in het kwaad; tot het goede zijn ze niet in staat.’

Ik zag de aarde, ze was woest en doods. Ik keek op naar de hemel, er was geen licht. Ik zag de bergen, ze beefden, de heuvels, ze huiverden. Ik keek, er waren geen mensen, alle vogels waren uit de lucht verdwenen. Ik keek, elke boomgaard was een woestijn, alle steden waren verwoest – door toedoen van de HEER, door Zijn brandende toorn. Want dit zegt de HEER:

‘Heel het land wordt een woestenij, maar vernietigen zal Ik het niet. Hierom zal de aarde rouwen, de hemel boven zal in zwart gedompeld zijn, omdat Ik gesproken heb en dit besloten heb. Ik volhard in Mijn besluit, Ik kom er niet op terug.’ Voor de kreten van schutters en menners slaat heel de stad op de vlucht. Ze rennen de bossen in, beklimmen de rotsen. Heel de stad is verlaten, niemand woont er nog. Jij, Juda, bent tot ondergang gedoemd, wat wil je nu nog doen? Al ga je gekleed in scharlaken, al ben je met goud getooid, al maak je je ogen op, tevergeefs maak je je mooi. Je wordt door je minnaars verworpen, ze staan je naar het leven. Ik hoor een kreet van pijn, als van een vrouw die de eerste keer baart. Vrouwe Sion kreunt, zij heft haar handen ten hemel:

‘Wee mij! Ik bezwijk in handen van moordenaars.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
0Shares