Hoe lang nog moet Ik de strijdvaan zien, de ramshoorn horen schallen? De HEER zegt:

‘Dwaas is Mijn volk, het is met Mij niet vertrouwd. Het zijn kinderen zonder verstand, inzicht hebben ze niet. Zij zijn wel wijs, maar in het kwaad; tot het goede zijn ze niet in staat.’

Ik zag de aarde, ze was woest en doods. Ik keek op naar de hemel, er was geen licht. Ik zag de bergen, ze beefden, de heuvels, ze huiverden. Ik keek, er waren geen mensen, alle vogels waren uit de lucht verdwenen. Ik keek, elke boomgaard was een woestijn, alle steden waren verwoest – door toedoen van de HEER, door Zijn brandende toorn. Want dit zegt de HEER:

‘Heel het land wordt een woestenij, maar vernietigen zal Ik het niet. Hierom zal de aarde rouwen, de hemel boven zal in zwart gedompeld zijn, omdat Ik gesproken heb en dit besloten heb. Ik volhard in Mijn besluit, Ik kom er niet op terug.’ Voor de kreten van schutters en menners slaat heel de stad op de vlucht. Ze rennen de bossen in, beklimmen de rotsen. Heel de stad is verlaten, niemand woont er nog. Jij, Juda, bent tot ondergang gedoemd, wat wil je nu nog doen? Al ga je gekleed in scharlaken, al ben je met goud getooid, al maak je je ogen op, tevergeefs maak je je mooi. Je wordt door je minnaars verworpen, ze staan je naar het leven. Ik hoor een kreet van pijn, als van een vrouw die de eerste keer baart. Vrouwe Sion kreunt, zij heft haar handen ten hemel:

‘Wee mij! Ik bezwijk in handen van moordenaars.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
0Shares