De HEER richtte zich tot Jeremia:

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Zeg tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem:

Nu kunnen jullie leren wat het betekent om naar Mijn woorden te luisteren – spreekt de HEER. Jonadab, de zoon van Rechab, heeft zijn nakomelingen verboden wijn te drinken. Zij hebben het gebod van hun voorvader nageleefd en tot op de dag van vandaag geen wijn gedronken. Maar tot jullie heb Ik telkens weer gesproken, en jullie hebben niet naar Mij geluisterd. Ik zond telkens weer Mijn dienaren, de profeten, naar jullie met de oproep:

Breek met je kwalijke praktijken, beter je leven, loop niet achter andere goden aan en dien ze niet. Dan zullen jullie blijven wonen in het land dat Ik je voorouders en jullie gegeven heb. Maar jullie hebben Mij niet gehoorzaamd, jullie hebben niet naar Mij geluisterd. De nakomelingen van Jonadab, de zoon van Rechab, hebben het gebod van hun voorvader nageleefd, maar dit volk heeft niet naar Mij geluisterd. Daarom – dit zegt de HEER, de God van de hemelse machten, de God van Israël:

Ik zal over Juda en de bevolking van Jeruzalem al het onheil brengen dat Ik hun heb aangekondigd. Want Ik heb tot hen gesproken, maar zij hebben niet geluisterd; Ik heb hen geroepen, maar zij hebben niet geantwoord.’

Hierna zei Jeremia tegen de Rechabieten:

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Jullie hebben alle geboden van je voorvader Jonadab nageleefd, jullie zijn hem in alles gehoorzaam geweest. Daarom – dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Er zullen altijd nakomelingen van Jonadab, de zoon van Rechab, zijn die Mij dienen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
0Shares