Ontelbaar zijn de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan de zee, even ontelbaar zal Ik de nakomelingen maken van Mijn dienaar David en van de Levieten die Mij dienen.’

De HEER richtte zich tot Jeremia:

‘Heb je gehoord wat de mensen zeggen? “De HEER heeft de twee volken die Hij had uitgekozen, verworpen.” Ze schrijven Mijn volk af en zien het niet langer als een volk. Maar dit zegt de HEER:

Ik heb een verbond met de dag en de nacht gesloten en de hemel en de aarde aan vaste wetten onderworpen. Zomin als Ik die zal verwerpen, zal Ik het nageslacht van Jakob en van Mijn dienaar David verwerpen. Ik zal altijd een van zijn nakomelingen laten heersen over het nageslacht van Abraham, Isaak en Jakob. Ik zal hun lot ten goede keren en Mij over hen ontfermen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 38:11-18 2
0Shares