De steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem zullen de goden om hulp roepen voor wie zij nu wierook branden. Maar die komen hen in hun nood niet helpen, ook al telt Juda evenveel goden als steden en heeft Jeruzalem in elke straat een wierookaltaar voor Baäl, de god van de schande.

Jeremia, bid niet voor dit volk, kom niet langer met smeekbeden, want Ik luister niet als zij me in hun nood om hulp roepen.

Wat doet Mijn geliefde in Mijn huis, voert zij kwade plannen uit? Je geloften en offervlees zullen snel verdwijnen, jubel maar als het kwaad je treft. Een zilvergroene olijfboom vol prachtige vruchten noemde de HEER jou. Hij steekt je in brand, donderslagen klinken. Je bladeren zullen verteren. De HEER van de hemelse machten, die jou geplant heeft, heeft aangekondigd dat je ten onder gaat. Want Israël en Juda hebben Mij getergd en hebben kwaad gedaan door wierook te branden voor Baäl.’

Plan om Jeremia te doden.

De HEER onthulde mij een plan waar ik geen weet van had; Hij liet mij zien wat de mannen uit Anatot in de zin hadden. Daarvóór was ik zo argeloos als een lam dat naar de slachtbank wordt geleid. Ik wist niet dat ze tegen mij dit plan hadden gesmeed:

‘Laten wij die boom met al zijn vruchten vellen, hem uit het land der levenden wegkappen, dan wordt Zijn naam nooit meer genoemd.’ ‘Maar, HEER van de hemelse machten, rechtvaardige rechter, U die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien dat U zich op hen wreekt. U leg ik mijn zaak voor.’

‘Daarom – dit zegt de HEER over de mannen uit Anatot die je naar het leven staan en tegen je zeggen:

“Profeteer niet in de naam van de HEER, anders brengen we je eigenhandig om.” Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Ik ga hen straffen, hun jonge mannen zullen sterven door het zwaard en hun zonen en dochters door de honger. Niemand zal het overleven, want Ik tref die mannen uit Anatot met onheil zodra de tijd ervoor gekomen is.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 22:1-10 1
0Shares