De steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem zullen de goden om hulp roepen voor wie zij nu wierook branden. Maar die komen hen in hun nood niet helpen, ook al telt Juda evenveel goden als steden en heeft Jeruzalem in elke straat een wierookaltaar voor Baäl, de god van de schande.

Jeremia, bid niet voor dit volk, kom niet langer met smeekbeden, want Ik luister niet als zij me in hun nood om hulp roepen.

Wat doet Mijn geliefde in Mijn huis, voert zij kwade plannen uit? Je geloften en offervlees zullen snel verdwijnen, jubel maar als het kwaad je treft. Een zilvergroene olijfboom vol prachtige vruchten noemde de HEER jou. Hij steekt je in brand, donderslagen klinken. Je bladeren zullen verteren. De HEER van de hemelse machten, die jou geplant heeft, heeft aangekondigd dat je ten onder gaat. Want Israël en Juda hebben Mij getergd en hebben kwaad gedaan door wierook te branden voor Baäl.’

Plan om Jeremia te doden.

De HEER onthulde mij een plan waar ik geen weet van had; Hij liet mij zien wat de mannen uit Anatot in de zin hadden. Daarvóór was ik zo argeloos als een lam dat naar de slachtbank wordt geleid. Ik wist niet dat ze tegen mij dit plan hadden gesmeed:

‘Laten wij die boom met al zijn vruchten vellen, hem uit het land der levenden wegkappen, dan wordt Zijn naam nooit meer genoemd.’ ‘Maar, HEER van de hemelse machten, rechtvaardige rechter, U die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien dat U zich op hen wreekt. U leg ik mijn zaak voor.’

‘Daarom – dit zegt de HEER over de mannen uit Anatot die je naar het leven staan en tegen je zeggen:

“Profeteer niet in de naam van de HEER, anders brengen we je eigenhandig om.” Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Ik ga hen straffen, hun jonge mannen zullen sterven door het zwaard en hun zonen en dochters door de honger. Niemand zal het overleven, want Ik tref die mannen uit Anatot met onheil zodra de tijd ervoor gekomen is.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 43:1-13
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
0Shares