Toen de priester Paschur, de zoon van Immer, hoofdopzichter van de tempel, Jeremia dit hoorde profeteren, liet hij de profeet stokslagen geven en hem in de hoge Benjaminpoort bij de tempel in het blok sluiten. Toen Paschur hem de volgende dag uit het blok haalde, zei Jeremia tegen hem:

‘De HEER noemt jou niet langer Paschur, maar Magor-Missabib. Want dit zegt de HEER:

Ik maak jou voor jezelf en je vrienden tot een bron van paniek; zij zullen door hun vijanden worden omgebracht en jij zult het moeten aanzien. Ik lever alle Judeeërs uit aan de koning van Babylonië; hij zal hen naar Babel wegvoeren of hen ombrengen. De voorraden van deze stad, de bezittingen en kostbaarheden, en de schatten van de koningen van Juda geef Ik hun vijanden in handen. Ze zullen alles buitmaken en meevoeren naar Babel. Ook jij, Paschur, zult samen met heel je familie in ballingschap gaan. Je zult worden weggevoerd naar Babel; daar zul je sterven en worden begraven, samen met al je vrienden, tegen wie je leugens hebt geprofeteerd.’

Klacht van Jeremia.

‘HEER, U hebt mij verleid, en ik ben bezweken, U was te sterk voor mij en hebt mij in Uw greep gekregen. Dag in dag uit lachen ze om mij, iedereen bespot mij. Telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen:

“Ik word mishandeld, onderdrukt!” Want de woorden van de HEER brengen mij dag in dag uit schande en vernedering. Als ik denk:

Ik wil Hem niet meer noemen, niet meer spreken in Zijn naam, dan laait er in mijn hart een vuur op, dan brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
0Shares