Dit zei de HEER:

‘Ga naar het paleis van de koning van Juda en breng hem deze boodschap:

Luister naar de woorden van de HEER, koning van Juda. U die op de troon van David zit, luister, samen met uw hovelingen en uw onderdanen, die door deze poorten naar binnen gaan. Dit zegt de HEER:

Handhaaf recht en gerechtigheid, red wie beroofd werd uit de handen van zijn onderdrukker, buit vreemdelingen, weduwen en wezen niet uit, pleeg geen geweld tegen hen, vergiet in deze stad geen onschuldig bloed. Nemen jullie dit alles in acht, dan zullen Davids troonopvolgers door de poorten van dit paleis gaan, gezeten op paarden of rijdend op wagens, vergezeld van hun hovelingen en hun volk. Maar als jullie niet naar deze woorden luisteren, dan zweer Ik bij Mijn eigen naam dat dit paleis in puin zal vallen – spreekt de HEER.

Dit zegt de HEER tegen het paleis van de koning van Juda:

Ik zie in jou de bossen van Gilead, de toppen van de Libanon. Maar Ik maak je tot een woestijn, tot een uitgestorven stad. Ik stuur slopers met bijlen op je af, ze hakken je mooiste cederhout aan stukken, ze geven het prijs aan het vuur. Dan zullen vele volken langs deze stad trekken en vragen:

“Waarom heeft de HEER deze machtige stad zo zwaar getroffen?” En het antwoord zal zijn:

Ze hebben het verbond met de HEER, hun God, verbroken, ze hebben neergeknield voor andere goden en die vereerd.

Treur niet om een dode, weeklaag niet om hem. Treur liever om hem die verbannen werd:

hij ziet zijn geboorteland niet terug.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
0Shares