Dit zei de HEER:

‘Ga naar het paleis van de koning van Juda en breng hem deze boodschap:

Luister naar de woorden van de HEER, koning van Juda. U die op de troon van David zit, luister, samen met uw hovelingen en uw onderdanen, die door deze poorten naar binnen gaan. Dit zegt de HEER:

Handhaaf recht en gerechtigheid, red wie beroofd werd uit de handen van zijn onderdrukker, buit vreemdelingen, weduwen en wezen niet uit, pleeg geen geweld tegen hen, vergiet in deze stad geen onschuldig bloed. Nemen jullie dit alles in acht, dan zullen Davids troonopvolgers door de poorten van dit paleis gaan, gezeten op paarden of rijdend op wagens, vergezeld van hun hovelingen en hun volk. Maar als jullie niet naar deze woorden luisteren, dan zweer Ik bij Mijn eigen naam dat dit paleis in puin zal vallen – spreekt de HEER.

Dit zegt de HEER tegen het paleis van de koning van Juda:

Ik zie in jou de bossen van Gilead, de toppen van de Libanon. Maar Ik maak je tot een woestijn, tot een uitgestorven stad. Ik stuur slopers met bijlen op je af, ze hakken je mooiste cederhout aan stukken, ze geven het prijs aan het vuur. Dan zullen vele volken langs deze stad trekken en vragen:

“Waarom heeft de HEER deze machtige stad zo zwaar getroffen?” En het antwoord zal zijn:

Ze hebben het verbond met de HEER, hun God, verbroken, ze hebben neergeknield voor andere goden en die vereerd.

Treur niet om een dode, weeklaag niet om hem. Treur liever om hem die verbannen werd:

hij ziet zijn geboorteland niet terug.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 22:21-30 3
0Shares