In het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia (dit was het eerste regeringsjaar van koning Nebukadnessar van Babylonië), richtte de HEER zich tot Jeremia over de inwoners van Juda en Jeruzalem. De profeet Jeremia sprak toen tot hen: 

‘Vanaf het dertiende regeringsjaar van koning Josia van Juda, de zoon van Amon, tot op de dag van vandaag, drieëntwintig jaar lang, heb ik telkens weer namens de HEER tot jullie gesproken, maar jullie hebben niet geluisterd.  Steeds opnieuw heeft de HEER Zijn dienaren, de profeten, naar jullie gezonden, maar jullie hebben niet geluisterd; jullie wilden hen niet eens aanhoren.  Ze zeiden:

“Geef je verdorven levenswandel op, breek met je kwalijke praktijken, dan mogen jullie in het land blijven wonen dat de HEER jullie en je voorouders gegeven heeft. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd zijn.  Loop niet achter andere goden aan, dien ze niet en buig je niet voor hen neer, krenk Mij niet met wat je zelf gemaakt hebt, dan zal Ik jullie niet met onheil treffen.”  Maar jullie hebben niet naar Mij geluisterd – spreekt de HEER -, jullie hebben Mij gekrenkt met wat jullie zelf gemaakt hebben, tot jullie eigen ondergang.  Daarom – dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Omdat jullie niet naar Mij hebben geluisterd,  zal Ik alle volken van het noorden met Mijn dienaar, koning Nebukadnessar van Babylonië, ontbieden – spreekt de HEER. Ik stuur ze op de inwoners van dit land af en op alle omringende volken. Ik breng alle inwoners om; ze zullen afschuw en ontzetting wekken, en dit land zal voor altijd in puin liggen.  Ik laat de vreugdezangen verstommen, bruid en bruidegom zullen niet langer van vreugde zingen, het geluid van de handmolens zal versterven en het licht van de lampen zal doven.  Heel dit land valt in puin en wordt een woestenij, en ook de omringende volken zullen de koning van Babylonië dienen, zeventig jaar lang.  Maar als die zeventig jaar voorbij zijn, zal Ik de koning van Babylonië en zijn volk voor hun misdaden laten boeten – spreekt de HEER. Ik maak het land van de Chaldeeën voor altijd tot een woestenij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
0Shares