De HEER liet mij twee manden met vijgen zien, nadat koning Nebukadnessar van Babylonië koning Jechonja van Juda, de zoon van Jojakim, samen met de leiders van Juda en de smeden en de wapenmeesters uit Jeruzalem naar Babel had weggevoerd. De manden waren voor de tempel gezet. In de ene mand zaten prachtige vijgen, als van de eerste pluk, in de andere mand zaten bedorven vijgen, die niet meer te eten waren. De HEER zei tegen mij:

‘Wat zie je, Jeremia?’ Ik antwoordde:

‘Vijgen. De goede vijgen zijn helemaal gaaf, de slechte zijn zo bedorven dat ze niet meer te eten zijn.’ Toen richtte de HEER zich tot mij:

‘Dit zegt de HEER, de God van Israël:

De goede vijgen staan voor de Judese ballingen die Ik van hier naar Babylonië heb gestuurd. Ik zal welwillend naar hen omzien en hen naar dit land terugbrengen. Ik zal hen opbouwen en niet afbreken, planten en niet uitrukken. Ik geef hun het inzicht dat Ik de HEER ben; als ze met heel hun hart naar Mij terugkeren, zullen zij Mijn volk zijn en zal Ik hun God zijn. Maar die bedorven vijgen die niet meer te eten zijn – ja, dit zegt de HEER:

Die vijgen staan voor koning Sedekia van Juda, en voor zijn raadsheren en de mensen uit Jeruzalem die in dit land zijn overgebleven of in Egypte zijn gaan wonen. Ik maak hen tot een afschrikwekkend voorbeeld voor alle koninkrijken op aarde. Ze zullen te schande staan en het mikpunt zijn van hoon en spot, hun namen zullen als een vloek worden gebruikt, overal waarheen Ik hen verdrijf. Ik stuur het zwaard, de honger en de pest op hen af, tot ze zijn verdwenen uit het land dat Ik hun en hun voorouders gegeven heb.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
0Shares