Gedalja bezwoer hun:

‘Wees niet bang om de Chaldeeën te dienen. U kunt in het land blijven wonen, en zolang u de koning van Babylonië dient zal het u goed gaan. Ikzelf blijf in Mispa wonen om u bij de Chaldeeën te vertegenwoordigen. U moet de druiven, zomervruchten en olijven inzamelen en opslaan. Ga in de steden wonen die u nog in bezit hebt.’ Toen de Judeeërs in Moab, Ammon, Edom en in andere landen hoorden dat de koning van Babylonië een deel van de Judeeërs in het land had laten blijven en dat hij Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, tot hun gouverneur had benoemd, keerden ze uit al hun toevluchtsoorden naar Juda terug. Nadat ze Gedalja in Mispa hadden bezocht, oogstten ze zeer veel druiven, zomervruchten en olijven.

Jochanan, de zoon van Kareach, en een aantal bevelhebbers van het leger die zich voordien hadden schuilgehouden, kwamen naar Mispa en zeiden tegen Gedalja:

‘Weet u dat Jismaël, de zoon van Netanja, er door koning Baälis van Ammon op uit is gestuurd om u te vermoorden?’ Maar Gedalja geloofde hen niet. Jochanan stelde hem in het geheim voor:

‘Laat mij Jismaël, de zoon van Netanja, doden; niemand zal ook maar iets vermoeden. Hij mag u niet vermoorden. Dan zouden immers alle Judeeërs die zich bij u aangesloten hebben weer worden verspreid en zou wat er van Juda nog over is te gronde gaan.’ Maar Gedalja antwoordde Jochanan:

‘Geen sprake van; wat u over Jismaël zegt is niet waar.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
0Shares