Dit zei de HEER:

‘Koop een aarden kruik en ga met enkele oudsten van het volk en van de priesters de stad uit. Ga naar het Hinnomdal bij de Schervenpoort en verkondig daar wat Ik je zeg:

Luister naar de woorden van de HEER, koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Ik zal zulk onheil over deze stad brengen dat de oren van wie ervan hoort zullen tuiten. Want ze hebben Mij verlaten, ze hebben deze plaats geschonden en er wierook gebrand ter ere van andere goden, die zij, hun voorouders en de koningen van Juda nooit hebben gekend. Ze hebben deze plaats doen druipen van onschuldig bloed en er offerplaatsen gebouwd. Dat heb Ik nooit geboden, nooit gezegd en nooit gewild. Daarom, de dag zal komen – spreekt de HEER – dat deze plaats niet meer Tofet of Hinnomdal wordt genoemd, maar Moorddal. Daar breek Ik de plannen van Juda en Jeruzalem stuk, Ik laat hen ombrengen door hun vijanden, door allen die hun naar het leven staan. Ik maak van deze stad een voorwerp van spot en ontzetting. Ieder die er komt zal huiveren om het onheil dat haar getroffen heeft, ieder zal de adem in de keel stokken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 43:1-13
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 8:13-23 2
0Shares