Dit zei de HEER:

‘Koop een aarden kruik en ga met enkele oudsten van het volk en van de priesters de stad uit. Ga naar het Hinnomdal bij de Schervenpoort en verkondig daar wat Ik je zeg:

Luister naar de woorden van de HEER, koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Ik zal zulk onheil over deze stad brengen dat de oren van wie ervan hoort zullen tuiten. Want ze hebben Mij verlaten, ze hebben deze plaats geschonden en er wierook gebrand ter ere van andere goden, die zij, hun voorouders en de koningen van Juda nooit hebben gekend. Ze hebben deze plaats doen druipen van onschuldig bloed en er offerplaatsen gebouwd. Dat heb Ik nooit geboden, nooit gezegd en nooit gewild. Daarom, de dag zal komen – spreekt de HEER – dat deze plaats niet meer Tofet of Hinnomdal wordt genoemd, maar Moorddal. Daar breek Ik de plannen van Juda en Jeruzalem stuk, Ik laat hen ombrengen door hun vijanden, door allen die hun naar het leven staan. Ik maak van deze stad een voorwerp van spot en ontzetting. Ieder die er komt zal huiveren om het onheil dat haar getroffen heeft, ieder zal de adem in de keel stokken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 43:1-13
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
0Shares