‘Dit zegt de HEER over de Ammonieten:

Heeft Israël geen eigen zonen, heeft het zelf geen erfgenamen? Hoe kon de god Milkom dan Gad verjagen, waarom woont zijn volk nu in de steden van die stam? Maar de dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik Rabbat-Ammon dreunen laat van krijgsgeschreeuw. Het valt in puin, het zal verlaten zijn, de dorpen gaan in vlammen op. Dan zal Israël zijn bezetter verjagen – spreekt de HEER. Barst uit in gejammer, Chesbon, want Ai wordt verwoest. Schreeuw het uit, vrouwen van Rabba, weeklaag, hul je in het zwart. Ren radeloos rond in de velden, want Milkom gaat in ballingschap. Priesters en leiders volgen hem. Ammon, waarom poch je zo op je valleien, je velden die zo vruchtbaar zijn? Eigenzinnig volk van Ammon, jullie wanen je zo veilig met je voorraden dat jullie zeggen:

“Niemand kan ons aan.” Ik stuur een angstwekkende vijand, hij komt van alle kanten op je af – spreekt de HEER, de God van de hemelse machten. Hij zal jullie als vluchtelingen verstrooien, niemand verenigt jullie weer. Maar eens zal Ik in Ammons lot een keer brengen – spreekt de HEER.

Profetie over Edom.

Dit zegt de HEER van de hemelse machten over Edom:

Is er geen wijsheid meer in Teman, gaat men daar niet langer met verstand te werk, is elk inzicht daar verdwenen? Vlucht, vlucht weg, inwoners van Dedan, zoek een diep verborgen schuilplaats. Ik breng onheil over Esaus nageslacht, het tijdstip is gekomen dat Ik met hen afreken. Als er druivenplukkers komen, snijden ze niet alle trossen af. Als er dieven komen in de nacht, stelen ze alleen wat hun van pas komt. Maar Ik pluk het land van Esau kaal, elke schuilplaats leg Ik bloot. Niemand kan zich nog verbergen, heel het nageslacht van Esau wordt verdelgd. Niemand overleeft, geen broers, geen buren. Niemand zegt:

“Vertrouw de wezen toe aan mij, ik zal voor ze zorgen. Laat de weduwen op mij vertrouwen.”

Dit zegt de HEER:

Zelfs zij die het niet verdienen uit de beker van Mijn toorn te drinken, zullen eruit drinken. Denk jij dan je straf te ontlopen? Je zult niet ongestraft blijven. Drinken zul je!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 12:11-17 2
0Shares