In de zevende maand kwam Jismaël, de zoon van Netanja, de zoon van Elisama, een hoge ambtenaar die tot de koninklijke familie behoorde, samen met tien mannen naar Mispa en bezocht Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan. Terwijl ze een maaltijd hielden, sprongen Jismaël en de tien mannen op en vermoordden Gedalja, de man die door de koning van Babylonië als gouverneur was aangesteld. Jismaël liet ook de Judeeërs die bij Gedalja in Mispa waren en de daar gelegerde Chaldeeën vermoorden.

De dag na de moord op Gedalja – niemand wist er nog van – kwamen er tachtig mannen uit Sichem, Silo en Samaria met afgeschoren baard en gescheurde kleren. Ze hadden hun lichaam gekerfd en hadden graan en wierook bij zich om in de tempel van de HEER te offeren. Jismaël, de zoon van Netanja, kwam hun vanuit Mispa huilend tegemoet. Bij hen aangekomen zei hij:

‘Gedalja, de zoon van Achikam, heet u welkom.’ Maar zodra ze in de stad waren, slachtten Jismaël en zijn mannen hen af. Hun lijken gooiden ze in een waterkelder. Tien van hen zeiden:

‘Dood ons niet, wij hebben voorraden in het veld verborgen:

tarwe, gerst, olijfolie en vruchtenstroop.’ Deze tien liet Jismaël ongemoeid, zodat ze niet net als de anderen werden vermoord. Jismaël had de lijken van zijn slachtoffers in een grote waterkelder gegooid. Het was de kelder die koning Asa had laten uithakken toen er oorlog met koning Basa van Israël dreigde. Die werd helemaal gevuld met lijken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
0Shares