In de zevende maand kwam Jismaël, de zoon van Netanja, de zoon van Elisama, een hoge ambtenaar die tot de koninklijke familie behoorde, samen met tien mannen naar Mispa en bezocht Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan. Terwijl ze een maaltijd hielden, sprongen Jismaël en de tien mannen op en vermoordden Gedalja, de man die door de koning van Babylonië als gouverneur was aangesteld. Jismaël liet ook de Judeeërs die bij Gedalja in Mispa waren en de daar gelegerde Chaldeeën vermoorden.

De dag na de moord op Gedalja – niemand wist er nog van – kwamen er tachtig mannen uit Sichem, Silo en Samaria met afgeschoren baard en gescheurde kleren. Ze hadden hun lichaam gekerfd en hadden graan en wierook bij zich om in de tempel van de HEER te offeren. Jismaël, de zoon van Netanja, kwam hun vanuit Mispa huilend tegemoet. Bij hen aangekomen zei hij:

‘Gedalja, de zoon van Achikam, heet u welkom.’ Maar zodra ze in de stad waren, slachtten Jismaël en zijn mannen hen af. Hun lijken gooiden ze in een waterkelder. Tien van hen zeiden:

‘Dood ons niet, wij hebben voorraden in het veld verborgen:

tarwe, gerst, olijfolie en vruchtenstroop.’ Deze tien liet Jismaël ongemoeid, zodat ze niet net als de anderen werden vermoord. Jismaël had de lijken van zijn slachtoffers in een grote waterkelder gegooid. Het was de kelder die koning Asa had laten uithakken toen er oorlog met koning Basa van Israël dreigde. Die werd helemaal gevuld met lijken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
0Shares