Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Er zullen in dit verwoeste land, waar mens noch dier meer leeft, rond alle steden weiden zijn, waar de herders hun schapen en geiten zullen laten rusten. In de steden van het bergland, het heuvelland en de Negev, in het gebied van Benjamin, in de omgeving van Jeruzalem en rond de steden van Juda zullen de schapen onder de tellende hand van de herder doorgaan – zegt de HEER. De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik de belofte die Ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen. Op die dag, in die tijd, zal Ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen in vrede leven. En de naam van de stad zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”. Want dit zegt de HEER:

Er zal altijd een nakomeling van David op de troon van Israël zitten en er zullen altijd Levitische priesters zijn die Mij dienen, die brandoffers zullen brengen, graanoffers zullen opdragen en vredeoffers zullen bereiden.’

De HEER richtte zich tot Jeremia:

‘Dit zegt de HEER:

Als Mijn verbond met de dag en de nacht kon worden tenietgedaan, zodat de dag en de nacht niet meer op tijd zouden aanbreken, dan zou ook Mijn verbond met Mijn dienaar David kunnen worden tenietgedaan. Dan zou er geen nakomeling van David op zijn troon zitten. Dan zou ook Mijn verbond met Mijn dienaren de Levitische priesters kunnen worden verbroken.

 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
0Shares