Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Er zullen in dit verwoeste land, waar mens noch dier meer leeft, rond alle steden weiden zijn, waar de herders hun schapen en geiten zullen laten rusten. In de steden van het bergland, het heuvelland en de Negev, in het gebied van Benjamin, in de omgeving van Jeruzalem en rond de steden van Juda zullen de schapen onder de tellende hand van de herder doorgaan – zegt de HEER. De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik de belofte die Ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen. Op die dag, in die tijd, zal Ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen in vrede leven. En de naam van de stad zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”. Want dit zegt de HEER:

Er zal altijd een nakomeling van David op de troon van Israël zitten en er zullen altijd Levitische priesters zijn die Mij dienen, die brandoffers zullen brengen, graanoffers zullen opdragen en vredeoffers zullen bereiden.’

De HEER richtte zich tot Jeremia:

‘Dit zegt de HEER:

Als Mijn verbond met de dag en de nacht kon worden tenietgedaan, zodat de dag en de nacht niet meer op tijd zouden aanbreken, dan zou ook Mijn verbond met Mijn dienaar David kunnen worden tenietgedaan. Dan zou er geen nakomeling van David op zijn troon zitten. Dan zou ook Mijn verbond met Mijn dienaren de Levitische priesters kunnen worden verbroken.

 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
0Shares