De HEER richtte de volgende woorden tot de profeet Jeremia over de Filistijnen, voordat de farao Gaza innam.

‘Dit zegt de HEER:

Kijk! Het water zwelt aan uit het noorden, het wordt een allesverwoestende stortvloed. Het overstroomt het land en al wat er leeft, elke stad en allen die daar wonen. Alle mensen jammeren, de bevolking schreeuwt het uit. Daar klinkt de dreunende galop van machtige paarden, daar klinkt het ratelen van strijdwagens. Ouders letten niet meer op hun kinderen, ze staan verlamd van angst. Want de dag is aangebroken om alle Filistijnen uit te roeien, om Tyrus en om Sidon te beroven van hun laatste bondgenoot. De HEER vernietigt alle Filistijnen, het volk dat ooit van Kreta kwam. De inwoners van Gaza rouwen al, ze hebben zich al kaalgeschoren. Askelon, het laatste bolwerk op de vlakte, is al neergehaald. Filistijnen, jullie rouw is nog lang niet voorbij. Hoe lang nog, zwaard van de HEER, blijf je razen? Kom tot rust, keer naar je schede terug, wees stil, bedaar. Maar hoe zou je kunnen rusten? De HEER heeft je naar Askelon en de kust gestuurd, op Zijn bevel ben je daarheen gegaan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 38:11-18 2
0Shares