De HEER richtte de volgende woorden tot de profeet Jeremia over de Filistijnen, voordat de farao Gaza innam.

‘Dit zegt de HEER:

Kijk! Het water zwelt aan uit het noorden, het wordt een allesverwoestende stortvloed. Het overstroomt het land en al wat er leeft, elke stad en allen die daar wonen. Alle mensen jammeren, de bevolking schreeuwt het uit. Daar klinkt de dreunende galop van machtige paarden, daar klinkt het ratelen van strijdwagens. Ouders letten niet meer op hun kinderen, ze staan verlamd van angst. Want de dag is aangebroken om alle Filistijnen uit te roeien, om Tyrus en om Sidon te beroven van hun laatste bondgenoot. De HEER vernietigt alle Filistijnen, het volk dat ooit van Kreta kwam. De inwoners van Gaza rouwen al, ze hebben zich al kaalgeschoren. Askelon, het laatste bolwerk op de vlakte, is al neergehaald. Filistijnen, jullie rouw is nog lang niet voorbij. Hoe lang nog, zwaard van de HEER, blijf je razen? Kom tot rust, keer naar je schede terug, wees stil, bedaar. Maar hoe zou je kunnen rusten? De HEER heeft je naar Askelon en de kust gestuurd, op Zijn bevel ben je daarheen gegaan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 23:27-40 3
0Shares