Ik ben vol van de toorn van de HEER, Ik kan Mij niet meer bedwingen.’ ‘Stort Mijn woede uit over de kinderen op straat, over alle jonge mannen. Mannen en vrouwen worden gevangengenomen, grijsaards en oude mensen. Hun huizen vallen anderen toe, ook hun akkers en hun vrouwen. Ik treed op tegen de hele bevolking – spreekt de HEER. Want iedereen, van groot tot klein, is op eigen voordeel uit; van profeet tot priester, ieder pleegt bedrog. Ze verklaren de wond van Mijn volk lichtvaardig voor genezen, ze zeggen:

“Alles gaat naar wens.” Nee, niets gaat naar wens! Schamen zij zich voor hun wandaden? Integendeel, zij weten niet wat schaamte is. Daarom komen ze ten val, als Ik ze straf, storten ze allen dood neer – zegt de HEER.

Dit zegt de HEER:

Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust. Maar zij zeggen:

“Dat doen wij niet.” Ik stel wachters over jullie aan, let op het geluid van hun ramshoorn. Zij zeggen:

“Dat doen wij niet.” Daarom, volken, luister! Kom samen en besef wat daar gebeurt. Aarde, luister, Ik breng onheil over dat volk. Dat is de vrucht van hun bedenksels, omdat zij niet naar Mijn woorden hebben geluisterd, Mijn wet hebben verworpen. Wat heb Ik aan wierook, uit Seba gehaald, aan kalmoes uit een ver land? Jullie brandoffers aanvaard Ik niet, jullie vredeoffers behagen Mij niet.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
0Shares