Ik ben vol van de toorn van de HEER, Ik kan Mij niet meer bedwingen.’ ‘Stort Mijn woede uit over de kinderen op straat, over alle jonge mannen. Mannen en vrouwen worden gevangengenomen, grijsaards en oude mensen. Hun huizen vallen anderen toe, ook hun akkers en hun vrouwen. Ik treed op tegen de hele bevolking – spreekt de HEER. Want iedereen, van groot tot klein, is op eigen voordeel uit; van profeet tot priester, ieder pleegt bedrog. Ze verklaren de wond van Mijn volk lichtvaardig voor genezen, ze zeggen:

“Alles gaat naar wens.” Nee, niets gaat naar wens! Schamen zij zich voor hun wandaden? Integendeel, zij weten niet wat schaamte is. Daarom komen ze ten val, als Ik ze straf, storten ze allen dood neer – zegt de HEER.

Dit zegt de HEER:

Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust. Maar zij zeggen:

“Dat doen wij niet.” Ik stel wachters over jullie aan, let op het geluid van hun ramshoorn. Zij zeggen:

“Dat doen wij niet.” Daarom, volken, luister! Kom samen en besef wat daar gebeurt. Aarde, luister, Ik breng onheil over dat volk. Dat is de vrucht van hun bedenksels, omdat zij niet naar Mijn woorden hebben geluisterd, Mijn wet hebben verworpen. Wat heb Ik aan wierook, uit Seba gehaald, aan kalmoes uit een ver land? Jullie brandoffers aanvaard Ik niet, jullie vredeoffers behagen Mij niet.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
0Shares