Nahum 1:1-14

Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos. De HEER is een wrekende God, Hij duldt niemand naast zich. De HEER is een woedende wreker, de HEER wreekt zich op Zijn tegenstanders, Hij richt Zijn toorn op Zijn vijanden. De HEER is geduldig, maar zeer sterk, Hij laat nooit iets ongestraft. De HEER gaat Zijn weg door storm en wervelwind, wolken zijn het stof van Zijn voeten. Hij verheft Zijn stem tegen de zee en legt haar droog, de rivieren laat Hij verdrogen. Verwelkt zijn Basan en Karmel, ook Libanons bloesem – verwelkt. Bergen beven voor Hem, heuvels wankelen, de aarde rijst voor Hem op,

0Shares
Lees meer ...

Nahum 2:1-14

Daar, over de bergen, snelt een vreugdebode. Hij kondigt vrede aan. Vier de feesten, Juda, los je geloften in, want nooit meer trekken schurken door je land, ze zijn volledig uitgeroeid. Er is iemand tegen hen opgestaan die hen uiteen zal drijven. Bewaak je vesting, Nineve! Kijk uit over de weg! Omgord je heupen! Verzamel al je kracht! De HEER herstelt het aanzien van Jakob, van Israël, door vernielers vernield, die zijn ranken verwoestten. Ondergang van Nineve. De schilden van zijn helden zijn rood gekleurd, zijn soldaten gaan in purper gekleed. De wagens die hij opstelt zijn vlammend gepantserd, de lansen worden gericht.

0Shares
Lees meer ...

Nahum 3:1-11 1

Wee de bloedstad, een en al leugen, vol oorlogsbuit, het roven houdt niet op. Hoor! Knallende zwepen! Hoor! Daverende wielen! Dravende paarden, dansende wagens, steigerende ruiters, vlammende zwaarden, bliksemende lansen! Vele doden, massa’s lichamen, ontelbare lijken, je struikelt over de lijken. Je gedraagt je als een hoer, een verleidster ben je, bedreven in toverij, je verkwanselt volken voor je ontuchtige praktijken, en stammen voor je toverkunst.

0Shares
Lees meer ...

Nahum 3:12-19 2

Je vestingsteden zijn als bomen vol rijpe vijgen: worden ze geschud, dan vallen ze de eter in de mond. Je leger is een stel vrouwen, de poorten van je land staan wijd open voor je vijanden, vuur heeft je sluitbalken verteerd. Put maar water voor het beleg, versterk je vestingsteden! Treed de klei en stamp de leem, pak de steenvorm! Toch zal het vuur je verteren,

0Shares
Lees meer ...