De HEER richtte zich tot Jeremia nadat Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, hem in Rama had vrijgelaten. Hij had Jeremia daar geboeid aangetroffen onder de ballingen van Jeruzalem en Juda, die naar Babel zouden worden gevoerd. De commandant van de lijfwacht nam Jeremia apart en zei:

‘De HEER, uw God, heeft Juda dit onheil aangekondigd, en de HEER heeft gedaan wat Hij gezegd heeft, want jullie hebben tegen Hem gezondigd en niet naar Hem geluisterd. Daarom is dit alles jullie overkomen. Maar uw boeien maak ik los. Als u met mij mee naar Babel wilt gaan, ga dan mee. Ik zal u in bescherming nemen. Maar als u liever niet met mij naar Babel wilt, doe het dan niet. Het hele land ligt voor u open; u kunt gaan en staan waar u wilt.’ Toen Jeremia nog steeds niet wegging, zei Nebuzaradan:

‘Ga terug naar Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, die door onze koning als gouverneur over de steden van Juda is aangesteld. Ga bij hem te midden van uw volksgenoten wonen, of waar u maar wilt.’ De commandant van de lijfwacht gaf Jeremia voedsel voor onderweg en liet hem vrij. Jeremia ging naar Gedalja, de zoon van Achikam, in Mispa, en ging bij hem wonen, te midden van zijn volksgenoten die nog in het land waren overgebleven.

De moord op Gedalja.

De bevelhebbers van het leger en de manschappen die zich nog schuilhielden, hoorden dat de koning van Babylonië Gedalja, de zoon van Achikam, tot gouverneur had aangesteld en dat hij hem had belast met de zorg voor een deel van de armsten van het land, mannen, vrouwen en kinderen die niet als ballingen naar Babylonië waren gevoerd. De bevelhebbers, Jismaël, de zoon van Netanja, Jochanan en Jonatan, de zonen van Kareach, Seraja, de zoon van Tanchumet, de zonen van Efai uit Netofa, en Jezanja, de zoon van een man uit Maächa, zochten samen met hun manschappen Gedalja in Mispa op.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 43:1-13
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
0Shares