Hoe lang nog zijn ze eropuit om met de dromen die ze elkaar vertellen Mijn volk Mijn naam te laten vergeten, zoals hun voorouders Mijn naam door Baäl zijn vergeten?  Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie Mijn woorden kent, geeft Mijn woorden betrouwbaar weer.

Wat heeft stro met graan gemeen? – spreekt de HEER.  Is Mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER. 

Ik zal ze straffen – spreekt de HEER -, Ik zal ze straffen, die profeten die elkaar napraten  en steeds zo zelfverzekerd “spreekt de HEER” roepen;  Ik zal ze straffen – spreekt de HEER -, die profeten die misleidende dromen profeteren en Mijn volk met hun leugens en aanmatigende praatjes bedriegen. Ik heb hen niet gezonden en ze zijn dit volk op geen enkele manier tot nut – spreekt de HEER. 

En als een profeet, een priester of wie dan ook vraagt:

“Welke last geeft de HEER ons met Zijn woorden te dragen?” antwoord dan:

“Jullie zelf zijn die last, maar Ik zal jullie afwerpen – spreekt de HEER.”  De profeet, priester of wie dan ook die het nog over een “last van de HEER” heeft straf Ik, samen met zijn hele familie.  Vraag elkaar liever:

“Wat heeft de HEER geantwoord,” of:

“Wat heeft de HEER gezegd?”  Spreek niet langer over een “last van de HEER”. Ieder zegt op last van Mij te spreken, maar daarmee verdraaien jullie de woorden van de levende God, de HEER van de hemelse machten, jullie God.  Vraag een profeet liever wat de HEER geantwoord heeft, of wat Hij gezegd heeft.  Dit zegt de HEER:

Als jullie toch over een “last van de HEER” spreken, terwijl Ik jullie heb verboden dat te doen,  zal Ik jullie optillen en van me afwerpen, samen met de stad die Ik jullie en je voorouders gegeven heb. Ik breng eeuwige smaad en schande over jullie, die nooit zal worden vergeten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 43:1-13
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 17:1-14 1
0Shares