Buurlanden, klaag om Moab. Allen die het zo bewonderden, hef dit klaaglied aan:

“Ach, nu is hij gebroken, die schitterende staf, die luisterrijke scepter.”

Kom van je verheven zetel af, vrouwe Dibon, en je zult van dorst versmachten. Moabs vernietiger trekt tegen je op en zal je vestingen verwoesten. Ga bij de weg op de uitkijk staan, inwoners van Aroër. Vraag de vluchtelingen:

“Wat is er gebeurd?” “Moab is met schande overladen, het is radeloos. Barst uit in gejammer, schreeuw het uit! Vertel het in het Arnondal:

Moab is verwoest.”

Het vonnis is geveld over de hoogvlakte, over Cholon, Jahas en Mefaät, over Dibon, Nebo en Bet-Diblataïm, over Kirjataïm, Bet-Gamul en Bet-Meon, over Keriot en Bosra, over elke andere stad van Moab, waar ze ook ligt.

Het is uit met Moabs machtsvertoon, gebroken is zijn machtige arm – spreekt de HEER. Voer het dronken, het heeft de HEER getart. Het zal nu stikken in zijn eigen braaksel, het wordt nu zelf bespot. Moab, heb je Israël niet altijd uitgelachen, gehoond als een betrapte dief? Wees je het niet spottend na? Ontvlucht de steden, inwoners van Moab. Houd je schuil in grotten, nestel je als duiven in de rotswanden.

Wij weten hoe hoogmoedig Moab is – wat is het hooghartig. Wij kennen zijn trots, zijn eigendunk, zijn zelfgenoegzaamheid, zijn grenzeloze eigenwaan. Ik weet – spreekt de HEER – hoe verwaand het is. Maar Moabs grootspraak stoelt op niets, zijn daden stellen niets voor. Daarom zal Ik jammeren om Moab, zal Ik huilen om dat hele land. Ik zal treuren om de inwoners van Kir-Cheres. En om jullie, wijnstokken van Sibma, zal Ik luider huilen dan om Jazer. Je ranken zijn zo groot, ze reiken tot voorbij de Dode Zee. Ze reiken zelfs tot aan het waterbekken van Jazer. Maar je zomervruchten en je wijnoogst vallen ten prooi aan plunderaars.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
0Shares