Buurlanden, klaag om Moab. Allen die het zo bewonderden, hef dit klaaglied aan:

“Ach, nu is hij gebroken, die schitterende staf, die luisterrijke scepter.”

Kom van je verheven zetel af, vrouwe Dibon, en je zult van dorst versmachten. Moabs vernietiger trekt tegen je op en zal je vestingen verwoesten. Ga bij de weg op de uitkijk staan, inwoners van Aroër. Vraag de vluchtelingen:

“Wat is er gebeurd?” “Moab is met schande overladen, het is radeloos. Barst uit in gejammer, schreeuw het uit! Vertel het in het Arnondal:

Moab is verwoest.”

Het vonnis is geveld over de hoogvlakte, over Cholon, Jahas en Mefaät, over Dibon, Nebo en Bet-Diblataïm, over Kirjataïm, Bet-Gamul en Bet-Meon, over Keriot en Bosra, over elke andere stad van Moab, waar ze ook ligt.

Het is uit met Moabs machtsvertoon, gebroken is zijn machtige arm – spreekt de HEER. Voer het dronken, het heeft de HEER getart. Het zal nu stikken in zijn eigen braaksel, het wordt nu zelf bespot. Moab, heb je Israël niet altijd uitgelachen, gehoond als een betrapte dief? Wees je het niet spottend na? Ontvlucht de steden, inwoners van Moab. Houd je schuil in grotten, nestel je als duiven in de rotswanden.

Wij weten hoe hoogmoedig Moab is – wat is het hooghartig. Wij kennen zijn trots, zijn eigendunk, zijn zelfgenoegzaamheid, zijn grenzeloze eigenwaan. Ik weet – spreekt de HEER – hoe verwaand het is. Maar Moabs grootspraak stoelt op niets, zijn daden stellen niets voor. Daarom zal Ik jammeren om Moab, zal Ik huilen om dat hele land. Ik zal treuren om de inwoners van Kir-Cheres. En om jullie, wijnstokken van Sibma, zal Ik luider huilen dan om Jazer. Je ranken zijn zo groot, ze reiken tot voorbij de Dode Zee. Ze reiken zelfs tot aan het waterbekken van Jazer. Maar je zomervruchten en je wijnoogst vallen ten prooi aan plunderaars.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
0Shares