Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Ook al wordt het volk van Israël verdrukt, samen met het volk van Juda, ook al houdt hun vijand hen vast en mogen ze van hem niet gaan –  hun Beschermer is sterk. Zijn naam is HEER van de hemelse machten! Hij zal zeker voor hun recht opkomen. Hij zal op aarde rust brengen, maar de inwoners van Babel zal Hij van hun rust beroven. Het zwaard treft de Chaldeeën – spreekt de HEER -, de inwoners van Babel, leiders en wijzen. Het zwaard treft de orakelpriesters, ze staan voor schut. Het zwaard treft de troepen, ze staan verlamd van angst. Het zwaard treft paarden en wagens, en Babels huurlingen worden als vrouwen. Het zwaard treft alle voorraadkamers, ze worden geplunderd. Een verzengende hitte treft alle rivieren, ze vallen droog. Het is een land vol afgodsbeelden, het wordt door demonen tot waanzin gedreven. Er zullen daarom woestijndieren en hyena’s wonen, er zullen struisvogels in ruïnes huizen. Nooit meer zullen er mensen wonen, het blijft ontvolkt tot in het verste nageslacht. Ik heb Sodom, Gomorra en de naburige steden verwoest, Ik liet daar niemand meer wonen – spreekt de HEER. Zo zal er niemand meer wonen in Babel, geen mens zal er nog verblijven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 40:9-16 2
0Shares