Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Ook al wordt het volk van Israël verdrukt, samen met het volk van Juda, ook al houdt hun vijand hen vast en mogen ze van hem niet gaan –  hun Beschermer is sterk. Zijn naam is HEER van de hemelse machten! Hij zal zeker voor hun recht opkomen. Hij zal op aarde rust brengen, maar de inwoners van Babel zal Hij van hun rust beroven. Het zwaard treft de Chaldeeën – spreekt de HEER -, de inwoners van Babel, leiders en wijzen. Het zwaard treft de orakelpriesters, ze staan voor schut. Het zwaard treft de troepen, ze staan verlamd van angst. Het zwaard treft paarden en wagens, en Babels huurlingen worden als vrouwen. Het zwaard treft alle voorraadkamers, ze worden geplunderd. Een verzengende hitte treft alle rivieren, ze vallen droog. Het is een land vol afgodsbeelden, het wordt door demonen tot waanzin gedreven. Er zullen daarom woestijndieren en hyena’s wonen, er zullen struisvogels in ruïnes huizen. Nooit meer zullen er mensen wonen, het blijft ontvolkt tot in het verste nageslacht. Ik heb Sodom, Gomorra en de naburige steden verwoest, Ik liet daar niemand meer wonen – spreekt de HEER. Zo zal er niemand meer wonen in Babel, geen mens zal er nog verblijven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
0Shares