‘Luister, open je oren, wees niet zo trots, want de HEER heeft gesproken. Eer Hem, de HEER, jullie God, voordat het donker wordt en jullie struikelen in de bergen, voordat de duisternis intreedt en jullie hopen op het licht, terwijl Hij het aardedonker maakt en alles hult in diepe duisternis. Als jullie niet naar deze oproep luisteren, zal Ik eenzaam huilen om jullie hoogmoed, dan vergiet Ik vele tranen, dan zullen Mijn ogen in tranen baden, want de kudde van de HEER wordt weggevoerd.

Zeg tegen de koning en de koningin-moeder:

Kom van je verheven zetel af, want jullie kostbare kroon, dat teken van vorstelijke waardigheid, zal vallen. De steden van de Negev worden vergrendeld, niemand kan erin. Juda wordt verbannen, in zijn geheel wordt het weggevoerd. Kijk wie daar nadert uit het noorden. Jeruzalem, waar is de kudde, aan jou toevertrouwd, waar zijn je kostbare schapen? Wat zul je zeggen als je heerser zich tegen je keert, die je zelf gekozen hebt? Zul je dan niet ineenkrimpen van pijn als een vrouw in barensnood? Dan zul je zeggen:

“Waarom treft mij dit?” Om je talloze wandaden worden je kleren afgerukt en wordt je eer geschonden. Kan een Nubiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Zouden jullie, vergroeid met het kwaad, dan iets goeds kunnen doen? Ik zal jullie verstrooien, als stro dat in de woestijnwind verwaait. Dit is je lot, dit heb Ik je toebedeeld – spreekt de HEER – omdat je Mij vergeten bent, vertrouwde op bedrog. Ikzelf trek je mantel omhoog, tot over je gezicht, je naaktheid wordt tentoongespreid, je overspel, je wellust en je schandelijke hoererij. Ik heb ze wel gezien, je gruwelijke daden op de heuvels, op de akkers. Wee jou, Jeruzalem, word je ooit nog rein?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
0Shares