‘Luister, open je oren, wees niet zo trots, want de HEER heeft gesproken. Eer Hem, de HEER, jullie God, voordat het donker wordt en jullie struikelen in de bergen, voordat de duisternis intreedt en jullie hopen op het licht, terwijl Hij het aardedonker maakt en alles hult in diepe duisternis. Als jullie niet naar deze oproep luisteren, zal Ik eenzaam huilen om jullie hoogmoed, dan vergiet Ik vele tranen, dan zullen Mijn ogen in tranen baden, want de kudde van de HEER wordt weggevoerd.

Zeg tegen de koning en de koningin-moeder:

Kom van je verheven zetel af, want jullie kostbare kroon, dat teken van vorstelijke waardigheid, zal vallen. De steden van de Negev worden vergrendeld, niemand kan erin. Juda wordt verbannen, in zijn geheel wordt het weggevoerd. Kijk wie daar nadert uit het noorden. Jeruzalem, waar is de kudde, aan jou toevertrouwd, waar zijn je kostbare schapen? Wat zul je zeggen als je heerser zich tegen je keert, die je zelf gekozen hebt? Zul je dan niet ineenkrimpen van pijn als een vrouw in barensnood? Dan zul je zeggen:

“Waarom treft mij dit?” Om je talloze wandaden worden je kleren afgerukt en wordt je eer geschonden. Kan een Nubiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Zouden jullie, vergroeid met het kwaad, dan iets goeds kunnen doen? Ik zal jullie verstrooien, als stro dat in de woestijnwind verwaait. Dit is je lot, dit heb Ik je toebedeeld – spreekt de HEER – omdat je Mij vergeten bent, vertrouwde op bedrog. Ikzelf trek je mantel omhoog, tot over je gezicht, je naaktheid wordt tentoongespreid, je overspel, je wellust en je schandelijke hoererij. Ik heb ze wel gezien, je gruwelijke daden op de heuvels, op de akkers. Wee jou, Jeruzalem, word je ooit nog rein?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 43:1-13
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 15:1-10 1
0Shares